DENNÁ GLOSA - Očakávané zhodnotenie amerických akcií v strednodobom horizonte je extrémne slabé

    • Denná glosa

Na základe môjho regresného modelu som došiel k záveru, že očakávané zhodnotenie amerických akcií v rámci indexu S&P 500 v strednodobom horizonte najbližších piatich rokov je extrémne slabé. Môj základný scenár počíta s akciovým poklesom a v lepšom prípade by sa výkonnosť amerických akcií mala pohybovať okolo nuly.

DENNÁ GLOSA - Očakávané zhodnotenie amerických akcií v strednodobom horizonte je extrémne slabé

Môj regresný model je postavený na dátach od roku 1990. Vysvetľujúci nezávislú premennú je valuačný ukazovateľ P/S - price-to-sales ratio, teda pomer ceny akcie a tržieb na akciu. Závislou vysvetľovanou premennou je následné priemerné ročné zhodnotenie v nasledujúcich piatich rokoch od štartujúcej valuácie. Vypovedacia schopnosť môjho modelu je pritom veľmi solídna, lebo R2 (R-squared) činí vysokých 0,59. Štartujúca valuácia P/S je pritom v rámci môjho modelu schopná vysvetliť 59% variability následných akciových výnosov.

Valuačný ukazovateľ P/S je momentálne na novom historickom maxime 3,0 a model predikuje priemerné ročné zhodnotenie amerických akcií v najbližších piatich rokoch na ťažko uveriteľnej úrovni -17% p a to vrátane dividend. Toto je samozrejme do určitej miery extrémna prognóza, na druhú stranu je treba si skutočne priznať, že americké akciové valuácie sú momentálne skutočne rekordné a sú to práve valuácie, ktoré sú pre očakávané výnosy v strednodobom horizonte kľúčové.

Domnievam sa, že realita nakoniec tak hrozná nebude a to predovšetkým kvôli stále bezprecedentným monetárnym stimulom amerického Fedu, ktorý bude podľa posledných vyjadrení svojich predstaviteľov udržiavať základnú úrokovú sadzbu fed funds rate na nulovej úrovni minimálne do roku 2024 a bude aj naďalej vykonávať masívne nákupy dlhopisov, ktorých aktuálny mesačný objem je 120 miliárd dolárov.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›