Informácie zákazníkom

Právne predpisy ukladajú spoločnosti Conseq Investment Managament, a.s., povinnosť informovať zákazníkov vrátane potenciálnych o svojej osobe, o investičných službách, ktoré poskytuje, o kategorizácii zákazníkov, o podmienkach zmluvy o poskytovaní investičných služieb, o finančných nástrojoch (finančné nástroje ďalej len ako „investičné nástroje“), ktorých sa má investičná služba týkať, a stratégiách pre investovanie, o ochrane majetku zákazníkov, o prevodných miestach a o všetkých nákladoch a súvisiacich úplatách.
Ďalej uvedené informácie (ďalej len „Informácie zákazníkom“) sú každému zákazníkovi poskytované pred uzavretím zmluvy, resp. pred poskytnutím investičnej služby. Zákazníkom, ktorí k tomu dali výslovný súhlas, sú Informácie zákazníkom, ktoré nie sú určené osobne zákazníkovi, poskytované prostredníctvom internetových stránok. O ich adrese (www.conseq.sk) je zákazník informovaný elektronicky.
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.