Zásady používania cookies

Aby nami prevádzkované webové stránky https://www.conseq.sk/ (ďalej len „webové stránky“) správne fungovali, umiesťujeme malé dátové súbory nazvané cookies do vášho zariadenia. Cookies sú malé textové súbory ukladané do vášho počítača alebo iného zariadenia pri návšteve webových stránok. Cookies nám okrem iného napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie po určitú dobu tak, aby ste ich nemuseli znovu vkladať vždy, keď sa na webové stránky vraciate.  Prostredníctvom cookies webová stránka pozná, či ste na nej už niekedy boli a aké časti webu si prezeráte. Súbory cookies nám najmä umožňujú ukladať vaše nastavenia a preferencie, pamätať si vaše prístupová dáta, poskytovať cielený obsah a marketingovú komunikáciu a pomáhajú nám pochopiť, ktorá časť našej webové stránky je najobľúbenejšia a analyzovať jej fungovanie. Cookies môžu pochádzať buď od nás („cookies prvej strany“) alebo od tretích strán, ktorých služby využívame („cookies tretích strán“).

Táto webová stránka využíva nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

 1. Technické cookies
  Technické cookies zabezpečujú funkcie, bez ktorých webové stránky nemôžu správne fungovať, umožňujú základné funkcie ako navigácie stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webových stránok. Jedná sa vždy o cookies prvej strany. Užívanie týchto cookies je možné bez vášho súhlasu.
 2. Analytické cookies
  Analytické cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom sú webové stránky využívané.  Prostredníctvom týchto cookies sme napr. schopní určiť, či a prípadne ktoré podstránky webovej stránky sú užívateľmi navštevované a aký obsah užívateľov predovšetkým zaujíma. Rovnako vďaka týmto cookies zaznamenávame najmä počet návštev webovej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok, odkiaľ sa prístup uskutočňuje, pomer mobilných zariadení z ktorých sa realizuje prístup na naše webové stránky a pod. Vďaka týmto cookies teda môžeme obsah našej webovej stránky prispôsobiť konkrétnejšie potrebám užívateľov a optimalizovať našu ponuku.
 3. Marketingové cookies
  Marketingové cookies sú využívané k zhromažďovaniu informácií o webových stránkach navštívených užívateľom za účelom vytvorenia reklamy orientovanej na cieľovú skupinu pre tohto užívateľa.

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s používaním cookies

 1. Správca osobných údajov
  Správcom osobných údajov je spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., IČO: 264 42 671, so sídlom Rybná 682/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153
 2. Jednotlivé typy cookies, účel spracovania, právny základ spracovania, doba uchovávania
  • Technické Cookies
   Právnym základom spracovania je súhlas v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. af) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadení o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).
   Názov Poskytovateľ Doba uchovania Účel
   .ASPXFORMSAUTH Conseq session Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   ASP.NET_SessionId Conseq session Systémové cookie.
   CMSCookieLevel Conseq 1 rok Systémové cookie.
   CMSCsrfCookie Conseq session Systémové cookie.
   CMSCurrentDeviceProfileName Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSCurrentDeviceProfileRotate Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSCurrentTheme Conseq 1 den Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSEd<GUID>Current Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSEdABSelectorState<ABtestname> Conseq 2 měsíce Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSEdNoTestMVT<templateid> Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSEdVariantSliderPositions<templateid> Conseq 7 dnů Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSForumPostAnswer Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSImpersonation Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSMacroDesignerTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSMobileRedirected Conseq session Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSPreferredCulture Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSPreferredUICulture Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSPreviewState Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSPropertyTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSRatedDocuments Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSSessionToken Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSShowDesktopVersion Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSSplitMode Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSUniGraph Conseq 1 rok Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSUserWords Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSValidationTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSViewMode Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSViewTab Conseq 1 den Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSVotedPolls Conseq 1 rok Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   CMSWebPartToolbarCategory Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSWebPartToolbarCategoryUI Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSWebPartToolbarMinimized Conseq 1 měsíc Cookie potřebné pro editory webu.
   CMSWindowsUser Conseq session Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
   DisplayContentInDesignMode Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   DisplayContentInUIElementDesignMode Conseq session Cookie potřebné pro editory webu.
   Webauthtoken Conseq 3rd party cookie Cookie potřebné pro plnou funkčnost webu pro jeho návštěvníky.
  • Analytické Cookies
   Právnym základom spracovania je súhlas v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   Názov Poskytovateľ Doba uchovania Účel
   _ga
   Google Analytics
   2 roky Slouží k ukládání počtu servisních požadavků.
   _ga_*
   Google Analytics
   1 rok Slouží k ukládání počtu zobrazení stránek.
   _gid
   Google Analytics
   1 den Slouží k ukládání počtu zobrazení stránek.
   _rollupGa
   Google Analytics
   2 roky Google Analytics cookie ukládající unikátní identifikátor klienta.
   _rollupGa_gid Google 1 den Slouží k ukládání počtu zobrazení stránek.
   CMSAB<ABtestname> Conseq 2 měsíce Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSBodyClass Conseq 50 let Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSLandingPageLoaded Conseq 20 minut Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSMVT<mvtestname> Conseq 1 měsíc Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   CMSUserPage Conseq 20 minut Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
   VisitorStatus Conseq 20 let Cookie používané pro analýzu návštěvnosti za účelem optimalizace obsahu stránek.
  • Marketingové Cookies
   Právnym základom spracovania je súhlas  v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   Názov Poskytovateľ Doba uchovania Účel
   _fbp Facebook 3 měsíce Slouží k ukládání a sledování návštěv napříč weby.
   _gcl_au Google Adsense 3 měsíce Slouží k ukládání a sledování konverzí.
   c Leady.cz nikdy Cookie pro měření návštěv napříč weby.
   Campaign Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   Content Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   CurrentContact Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   IDE doubleclick.net 1 rok Cookie používané pro správné nastavení personalizovaných marketingových sdělení.
   leady_session_id Leady.cz konec session Cookie pro měření návštěv webu.
   sid Seznam 30 dní Pro měření analýzu a doručování obsahu.
   Source Conseq 50 let Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   test_cookie doubleclick.net 3 měsíce Cookie používané pro správné nastavení personalizovaných marketingových sdělení.
   TrackedCampaigns Conseq 20 minut Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
   UrlReferrer Conseq 1 den Cookie používané analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní.
 3. Príjemcovia osobných údajov
  Poskytovatelia cookies tretích strán:
 4. Práva subjektov údajov a ďalšie informácie pre subjekty údajov
  Každý subjekt údajov podľa predpisov na ochranu osobných údajov právo požadovať:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu údajov, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania;
  • právo na přenositelnost osobných údajov;
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
  • právo kedykoľvek podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov – www.uoou.cz
  • v prípade, kedy je právnym základom spracovaný súhlas, môže byť tento súhlas subjektom údajov kedykoľvek odvolaný, bez toho aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlasu pred jeho odvolaním.

Oprávneným záujmom správcu v prípade spracovania založeného na čl. 6 odst. 1 písm. f) je záujem na správnom a bezchybnom fungovaní webovej stránky.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a je dobrovoľné, pokiaľ ide o analytické a marketingové cookies. Pokiaľ ide o technické cookies, tak ich poskytnutie je nevyhnuté a ich neposkytnutie by malo za následok nesprávne fungovanie webovej stránky.  

V súvislosti s vykonávaným spracovaním môžu byť osobné údaje zaslané do nasledujúcich tretích krajín, t.j krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak nám k tomu dáte svoj výslovný súhlas alebo ak zaistíme dostatočné záruky na ochranu odovzdávaných osobných údajov. Pokiaľ nám udelíte súhlas, v súvislosti so službou Google Analytics alebo analytických alebo marketingových súborov cookies či cookies naviazaných na sociálne siete a ďalších webových technológií popísaných vyššie, ktoré používa napríklad spoločnosť Facebook, vaše osobné údaje zašleme spoločnostiam usadeným v Spojených štátoch amerických („USA“) ) na servery umiestnené tamtiež. Vezmite, prosím, na vedomie, že z takého prenosu môžu vyplývať riziká na spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu neexistencie rozhodnutia o zodpovedajúcej ochrane osobných údajov a vhodných záruk. Konkrétne prenos a spracovanie osobných údajov v USA môže byť predmetom sledovacích programov štátnych orgánov USA a vaše osobné údaje môžu byť následne sprístupnené bezpečnostným službám. V USA neexistuje jeden konkrétny úrad zodpovedný za dohľad nad ochranou osobných údajov. Jednotlivé federálne štáty USA majú rozdielne kontaktné miesta s ohľadom na právomoci v oblasti ochrany osobných údajov vrátane osobitného súdu, ktorý rozhoduje vo veciach dohľadu nad zahraničnou bezpečnosťou.

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre subjekt údajov právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Správca nezakladá žiadne zo svojich rozhodnutí pri prevádzkovaní webovej stránky výhradne na automatizovanom spracovaní a profilovaní, ktoré je správcom vykonávané, nemá pre subjekt právne účinky, ani sa ho významne nedotýka.

Na poverenca pre ochranu osobných údajov je možné sa kedykoľvek obrátiť písomne na adrese sídla správcu alebo elektronicky na adrese poverenec@conseq.cz.