Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Dokument s kľúčovými informáciami - KID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Best Styles US Equity (EUR) (LU0933100637) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Best Styles US Equity (USD) (LU1428085952) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Best Styles US Equity hedged (EUR) (LU0933100983) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Capital Plus (EUR) (LU1254136416) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Discovery Europe Opportunities (EUR) (LU1366194626) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Enhanced Short Term Euro (EUR) (LU0293294277) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Euro Bond (EUR) (LU0165915058) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Euroland Equity Growth (EUR) (LU0256840447) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Euroland Equity Growth hedged (USD) (LU0980739220) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Conviction Equity (EUR) (LU0327455985) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth (EUR) (LU0256839274) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth hedged (USD) (LU0857590862) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth Select (EUR) (LU0920839346) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth Select hedged (USD) (LU0920840948) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz European Equity Dividend (EUR) (LU0414045822) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz European Equity Dividend dis hedged (CZK) (LU1269085392) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz GEM Equity High Dividend (EUR) (LU0293313325) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz GEM Equity High Dividend (USD) (LU0293314216) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Agricultural Trends (EUR) (LU0342688941) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Agricultural Trends (USD) (LU0342689089) Prospekt (štatút) fondu Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.