Naši ľudia

Jan Vedral

Predseda predstavenstva


Po absolvovaní Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe pracoval v Investičnej banke. V roku 1992 nastúpil do Agrobanky Praha (dnes Moneta Money Bank) a vo funkcii hlavného makléra sa zúčastnil prvých transakcií na formujúcom sa českom primárnom i sekundárnom kapitálovom trhu. Koncom roku 1994 inicioval založenie spoločnosti Conseq Finance, v ktorej čele pôsobil až do roku 2003. Po celú dobu priamo zodpovedal za divíziu operácií, skupinu obchodovania s akciami a skupinu investičného managementu. V Conseq Investment Management pokračuje Jan Vedral ako hlavný investičný manažér, ktorý vedie investičný tím a stanovuje hlavné investičné stratégie. Spolu s Hanou Blovskou sa podieľa na rozhodovaní o obchodnej politike firmy a jej operatívnom riadení.

 

Jan Vedral

Hana Blovská

Podpredsedníčka predstavenstva


Vyštudovala matematickú analýzu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Prvé štyri roky svojej praxe, od roku 1993, pracovala v Československej obchodnej banke. Najskôr v odboru custody, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa odboru obchodovania s cennými papiermi. Na oboch týchto pozíciách bola zodpovedná najmä za prípravu produktov a budovanie vzťahov s klientmi z radov medzinárodných finančných inštitúcií. V custody sa okrem iného spolupodieľala na vzniku procesov, ktoré umožnili vstup prvým zahraničným investorom na novo vzniknutý český kapitálový trh. V odbore obchodovania s cennými papiermi zasa naopak otvárala cestu prvým českým investorom na zahraničné kapitálové trhy. Tieto svoje skúsenosti ďalej mala možnosť uplatniť v spoločnosti Expandia Finance na pozícii riaditeľky divízie sales and trading. Do spoločnosti Conseq Finance nastúpila v roku 1999 a riadila tu skupinu investičného managementu. Po založení dcérskej spoločnosti Conseq Investment Management sa stala jej riaditeľkou. Do jej zodpovednosti patrí štrukturácia produktov, ich marketing a predaj. Ďalej sa zameriava na nadväzovanie a rozvoj vzťahov s klientmi a distribučnými zástupcami.

 

Hana Blovská

Lukáš Vácha

Člen predstavenstva a obchodný riaditeľ pre inštitucionálnu a privátnu klientelu


Absolvoval Fakultu financií a účtovníctva Vysokej školy ekonomickej v Prahe a v rámci akademického programu študoval tiež Universität zu Köln v Kolíne nad Rýnom. Od roku 2000 do konca roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a. s. ako obchodník s dlhopismi. V rokoch 2003 až 2005 pôsobil v Českej sporiteľni, a. s. ako produktový manažér pre segment malých a stredných firiem, kde mal na starosti úverové produkty pre financovanie energeticky úsporných projektov a obnoviteľných zdrojov energie v spolupráci s IFC (International Finance Corporation), člen skupiny Svetovej banky. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a. s., člen skupiny ČSOB ako account manager pre inštitucionálnych klientov. V decembri 2008 sa vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management má ako obchodný riaditeľ na starosti sekciu privátnych a inštitucionálnych klientov.

Lukáš Vácha

Richard Siuda

Člen predstavenstva a riaditeľ predaja


Vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe s vedľajšou špecializáciou Peňažná ekonómia a bankovníctvo. Na začiatku posledného roku štúdia bol v roku 2001 prijatý do spoločnosti Conseq Investment Management na pozíciu portfólio administrátor. Mal na starosti administráciu fondov Conseq Invest a súvisiacu komunikáciu s írskymi poskytovateľmi služieb (depozitár, audit, atď.), a ďalej oceňovanie portfólií individuálnych klientov, analýzu výkonnosti týchto portfólií a prípravu reportingu. Po dvoch rokoch prestúpil v spoločnosti na pozíciu manažéra predaja zodpovedného najmä za školenie investičných poradcov a servis obchodným partnerom a klientom. Na začiatku roku 2006 bol menovaný do pozície riaditeľa pre predaj investičných produktov prostredníctvom externých distribučných sietí a na jeseň toho istého roku zvolený za člena predstavenstva.

Richard Siuda

Ondřej Matuška

Člen predstavenstva a senior portfólio manažér


Absolvoval Fakultu financií a účtovníctva Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pri štúdiu pracoval v Hospodárskych novinách ako odborný redaktor pre oblasť zahraničných kapitálových trhov. Po ukončení štúdia pôsobil kratší čas ako analytik v oddelení komerčného bankovníctva Erste Bank Sparkassen CR, neskôr Českej sporiteľne. Do spoločnosti Conseq Finance nastúpil v roku 2000. Ako junior portfólio manažér zodpovedal za riadenie cash-flow klientskych portfólií a exekúcií investičných rozhodnutí. Od roku 2003 pôsobí ako portfólio manažér v Conseq Investment Management, kde je primárne zodpovedný za dlhopisové zložky klientskych portfólií a za fondy Conseq Invest Dlhopisový, Konzervatívny dlhopisový a Dlhopisov novej Európy. V investičnom tíme s Janom Vedralom sa podieľa na vytváraní investičných stratégií. V auguste roku 2008 bol zvolený za člena predstavenstva.

Ondřej Matuška
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.