3D Invest

Chcete svoje deti vybaviť do dospelého života? Opravujete alebo kupujete váš nový domov? Potrebujete sa zabezpečiť na dôchodok? Alebo chcete vhodne investovať voľné prostriedky?

Práve vám je určený program dlhodobého priebežného investovania 3D Invest, ktorý vám pomôže riešiť financovanie všetkých zásadných životných situácií.

Program 3D Invest je inšpirovaný životom. V mladosti je plný dravosti a energie, s pribúdajúcim vekom preferuje istoty a bezpečie. Na začiatku je koncipovaný razantnejšie a s blížiacim sa záverom programu sa pomer investícii (silnejšie zastúpenie investícií s vyšším výnosom a rizikom) mení v prospech konzervatívnych, ktorých investičné riziko (a výnos) je nižšie. Súčasne je ale navrhnutý tak, aby maximálne stabilizoval a chránil výnosy vložených investícií. 

Základné informácie

 • Investičný manažér: Conseq Investment Management, a.s.
 • Pravidelná investícia: od 10 EUR / mesačne
 • Jednorazová investícia: od 10 EUR (následné od 10 EUR)

Hlavné výhody

 • ZHODNOCOVANIE ÚSPOR
  Dlhodobé pravidelné investovanie prevažne do rizikových aktív (najmä akciových fondov), najmä v počiatočnej fáze, zvyšuje potenciál zhodnotenia úspor investora.
 • POSTUPNÉ ZNIŽOVANIE NEBEZPEČENSTVA
  Postupné znižovanie rizikovosti stratégie v posledných rokoch programu naopak chráni skôr dosiahnuté výnosy a investované prostriedky.
 • REFLEKTOVANIE POTRIEB KLIENTA
  Časový horizont možno navrhnúť podľa potrieb klienta, ľubovoľne ho priebežne upravovať a celý program funguje úplne automaticky bez nutnosti zásahov zo strany investora.

Ktorá stratégia je pro vás najvhodnejšia?

Investičný program 3D Invest je typom produktu "životného cyklu". Investor si totiž volí nielen investičnú stratégiu podľa toho, či je pre neho tým najdôležitejším výnos jeho investície, alebo či chce predsa len aj pri dlhom investičnom horizonte opatrnejšiu variantu investície, ktorej hodnota nebude kolísať, ale aj cieľový dátum svojho programu. Jeho investičný program potom úplne automaticky prispôsobuje zloženie portfólia práve tomu, v ktorej fázi životného cyklu sa nachádza - čím bližšie cieľovému dátumu, tým väčšie zastúpenie kozervativních fondov a menšie zastúpenie akciových fondov. Cieľom je, aby investované prostriedky na finančných trhoch dosahovali dlhodobo maximálnych výnosov prostredníctvom akciových investícií, zároveň však aby hodnota investície bola s približujúcim sa koncom programu viac chránená pred prípadným prepadom akciových trhov.

Klient a spoločnosť Conseq Investment Management ako investičný manažér uzatvárajú zmluvu o obhospodarovaní portfólia podielových listov. Klient má na výber z troch typových investičných stratégií. Stratégie sa líšia pomerom dynamických a konzervatívnych investičných nástrojov, ale u všetkých platí, že s približujúcim sa koncom programu, podiel dynamickej zložky klesá v prospech zložky konzervatívnej.

 Počet rokov do konca programu  Dynamická stratégia  Rastová stratégia  Vyvážená stratégia
 Akcie  Dlhopisy  Akcie  Dlhopisy  Akcie  Dlhopisy
 Viacej ako 10  100 %  0 %  70 %  30 %  50 %  50 %
10 90 % 10 %
9 80 % 20 %
8 70 % 30 %
7 60 % 40 % 60 % 40 %
6 50 % 50 % 50 % 50 %
5 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 60 %
4 30 % 70 % 30 % 70 % 30 % 70 %
3 20 % 80 % 20 % 80 % 20 % 80 %
2 10 % 90 % 10 % 90 % 10 % 90 %
1 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 %

Aká bude očakávaná hodnota mojich investícií na konci?

Hodnota investície na konci:  EUR

Vaše vklady celkom
 EUR
Zhodnotenie
 EUR  % p.a.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.