Prehľad fondov

Názov fondu / ISIN

Počet nájdených položiek: 592

Názov
ISIN
Investičná spoločnosť
Trieda aktív
Mena
Regionálne zameranie
Poplatky za správu
Rizikový profil
Cena za kus
Dátum platnosti ceny
1M (%)
3M (%)
6M (%)
1R (%)
3R (%)
5L (%)
10L (%)
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (EUR)
DE000A0F5G98
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS) Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,34 % Rizikový profil 3 140,0700 23.5.2024 3,46 % 3,46 % 14,19 % 10,68 % 9,25 % 32,86 % 36,77 %
Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR)
CZ0008044732
Conseq Funds SICAV, a.s. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,40 % Rizikový profil 4 0,1306 22.5.2024 4,48 % 6,01 % 11,43 % 12,59 % 5,66 % 26,43 %
Conseq realitní (EUR)
CZ0008475654
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Nehnuteľnosti EUR Stredoeurópsky región 1,60 % Rizikový profil 4 0,1408 30.4.2024 1,15 % 0,43 % -0,14 % -0,78 % 24,27 % 38,99 %
FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)
LU0370787193
Fidelity Funds Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,05 % Rizikový profil 2 30,9900 23.5.2024 0,06 % 0,45 % 5,91 % 8,02 % -8,96 % -3,25 % 8,62 %
FF - European Growth Fund (EUR)
LU0296857971
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé trhy 1,89 % Rizikový profil 4 17,0400 23.5.2024 4,73 % 6,43 % 13,60 % 13,75 % 16,47 % 29,48 % 68,21 %
FF - Fidelity Target™ 2050 Fund (EUR)
LU1025014629
Fidelity Funds Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,95 % Rizikový profil 4 21,5400 23.5.2024 3,86 % 4,36 % 14,64 % 18,03 % 17,38 % 45,44 % 107,31 %
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)
LU0605515377
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,89 % Rizikový profil 4 28,7000 23.5.2024 4,21 % 5,83 % 12,95 % 15,54 % 18,06 % 44,22 % 95,90 %
Templeton Global Bond Fund (EUR)
LU0152980495
Franklin Templeton Investments Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,38 % Rizikový profil 3 23,1100 23.5.2024 0,17 % -2,28 % 0,00 % -4,03 % -0,09 % -14,82 % 7,04 %
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
LU0114760746
Franklin Templeton Investments Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,82 % Rizikový profil 4 22,3300 23.5.2024 2,24 % 4,69 % 14,16 % 16,00 % 19,67 % 36,91 % 55,50 %
Accolade Industrial fond fondů, OPF (EUR)
CZ0008476355
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Nehnuteľnosti EUR Stredoeurópsky región 1,97 % Rizikový profil 6 1,2233 31.12.2023 -2,74 % -3,73 % -1,61 %
Allianz Best Styles US Equity (EUR)
LU0933100637
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,35 % Rizikový profil 4 400,9900 23.5.2024 5,70 % 5,59 % 20,94 % 30,17 % 45,90 % 91,93 %
Allianz Best Styles US Equity (USD)
LU1428085952
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Vyspelé trhy 1,35 % Rizikový profil 4 26,0270 23.5.2024 7,39 % 5,81 % 20,28 % 30,69 % 29,94 % 87,65 %
Allianz Best Styles US Equity hedged (EUR)
LU0933100983
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,35 % Rizikový profil 4 276,7400 23.5.2024 7,25 % 5,44 % 19,29 % 28,14 % 21,52 % 67,93 %
Allianz Capital Plus (EUR)
LU1254136416
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé trhy 1,20 % Rizikový profil 3 114,6900 23.5.2024 1,22 % 0,73 % 6,42 % 5,71 % -2,17 % 11,00 %
Allianz Enhanced Short Term Euro (EUR)
LU0293294277
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Krátkodobé Investície EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 0,30 % Rizikový profil 1 109,7000 23.5.2024 0,27 % 0,84 % 1,87 % 3,46 % 2,43 % 1,81 %
Allianz Euro Bond (EUR)
LU0165915058
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,02 % Rizikový profil 2 14,9330 23.5.2024 -0,11 % 0,19 % 2,22 % 2,42 % -13,88 % -10,10 %
Allianz Euroland Equity Growth (EUR)
LU0256840447
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,85 % Rizikový profil 5 295,0600 23.5.2024 2,79 % 1,28 % 15,81 % 8,69 % -3,86 % 33,81 %
Allianz Euroland Equity Growth hedged (USD)
LU0980739220
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Vyspelé trhy 1,85 % Rizikový profil 5 23,1180 23.5.2024 2,96 % 1,72 % 16,84 % 10,99 % 3,39 % 49,63 %
Allianz Europe Conviction Equity (EUR)
LU0327455985
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,86 % Rizikový profil 4 144,2400 15.11.2022 9,74 % -2,12 % 0,49 % -10,00 % 10,00 %
Allianz Europe Equity Growth (EUR)
LU0256839274
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,85 % Rizikový profil 5 405,4800 23.5.2024 4,45 % 2,03 % 17,35 % 12,18 % 6,70 % 54,75 % 116,29 %