Prečo si vybrať Conseq Investment Management?

Rozumieme vám

Prispôsobujeme sa vašim potrebám
Vďaka tomu, že sme súkromná firma, vieme portfólio ponúkaných produktov a služieb flexibilne, bez zdĺhavých schvaľovacích procesov, prispôsobiť potrebám klientov. Napríklad ak vznikne medzi našimi klientmi či obchodnými zástupcami dopyt po určitom špecifickom produkte, dokážeme na tento dopyt zareagovať spravidla už v priebehu niekoľkých týždňov. Ak sa jedná o investície do iných aktív, než na ktoré sa špecializujeme, uspokojíme túto požiadavku obvykle špičkovými produktmi našich partnerov.

Vážime si dôveru
Vybudovali sme si dlhoročnú dôveru
Naše úsilie smerujeme k tomu, aby sme si získali a trvale udržali dôveru našich klientov a obchodných zástupcov. Dôveru totiž vnímame ako najcennejšie aktívum, ktorým môže finančná inštitúcia disponovať a bez ktorej nemôže existovať. Naše heslo to len potvrdzuje: „Ak musím voliť medzi stratou dôvery klienta a finančnou ujmou – zvolím radšej finančnú ujmu, pretože peniaze pravdepodobne zarobím späť, stratenú dôveru len veľmi ťažko.“

Chováme sa transparentne
Neustále sa usilujeme o vysokú mieru informačnej otvorenosti, a to ako pri podávaní správ o výkonnosti nami obhospodarovaných portfólií a fondov, tak pri prezentácií našich finančných výkazov. Toto pravidlo platí nielen v lepších časoch, kedy trhy rastú, všetko sa darí a nie je ťažké prezentovať vlastné úspechy, ale aj v nepriaznivých dobách, ktoré zákonite patria k vývoju na finančných trhoch. Sme presvedčení, že práve vtedy je pravidelná a otvorená komunikácia s klientmi a obchodnými zástupcami pre udržanie vzájomnej dôvery najdôležitejšia.

Garantujeme kontinuitu obchodných vzťahov
Conseq pôsobí na trhu úspešné už od roku 1995. Preto nehrozí, že by sme náhle ukončili činnosť, a tak spôsobili klientom či distribučným partnerom nepríjemnosti s tým spojené. S nami majú klienti a obchodní partneri istotu kontinuity a integrity obchodných vzťahov.

Nesieme osobnú zodpovednosť
Conseq Investment Management má transparentnú akcionárskou štruktúru. Najväčší akcionári spoločnosti sú aj jem manažérmi. Od samotného založenia sa podieľajú na jej rozvoji, stoja za každým krokom vedúcim k skvalitneniu poskytovaných služieb. Preto práve oni nesú plnú zodpovednosť voči klientom a obchodným partnerom.

Ponúkame špičkové produkty 
Čo robíme, vieme dobre
Náš investičný tím pod vedením zakladateľa firmy Jana Vedrala patrí k najskúsenejším investičným týmom špecializovaným na investície na finančných trhoch nových členských štátov EÚ stredoeurópskeho regiónu. V tejto oblasti dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky.

Chceme pre vás maximum
Neuspokojujeme sa s priemernými výsledkami, vždy chceme pre našich klientov maximum, čoho sa dá v danú chvíľu na trhu dosiahnuť. Naším cieľom nie je kopírovať výkonnosť trhu, na ktorom práve investujeme. Chceme byť lepší. Tomu zodpovedá aj náš aktívny investičný štýl vrátane výberu partnerov, s ktorými spolupracujeme.
Rovnako naši partneri, ktorých produkty využívame, patria k medzinárodne rešpektovaným investičným manažérom so špecializáciou na príslušný región, resp. príslušnú triedu aktív. Ich dlhodobo dosahované výsledky ich zaraďujú v obore k svetovej špičke, a tak dávajú dobrý predpoklad, že nimi obhospodarované fondy budú aj naďalej vykazovať nadpriemerné zhodnotenie.

Svet investícií máte teraz na dosah z jedného miesta
Spojením našich schopností a skúseností s investíciami v našom regiónu so skúsenosťami a schopnosťami našich partnerov na globálnych trhoch, máme komplexné portfólio špičkových investičných produktov, ktoré sú k dispozícii našim klientom a obchodným zástupcom na jednom jedinom mieste.

Staráme sa o vás
Zaručujeme vám 100% starostlivosť
Odbor, v ktorom podnikáme, sa vo všeobecne nazýva „finančné služby“. Vybrali sme si ho samy a úplne dobrovoľne. Úplne si teda uvedomujeme, že naším poslaním je slúžiť našim zákazníkom a obchodným zástupcom. Naše postavenie na trhu nás vystavuje objektívne tvrdším podmienkam než našej konkurencii tvorenej hlavne veľkými tuzemskými bankami a pobočkami renomovaných zahraničných bánk. Preto musíme poskytovať svoje služby v najvyššom možnom štandarde, aby sme boli plne konkurencieschopní. Naviac sme sa od počiatku sústredili hlavne na inštitucionálnych investorov, ktorých požiadavky na kvalitu, rýchlosť, rozsah a spektrum poskytovaných služieb sú vskutku enormné. Získať si a udržať takýchto klientov pre nás znamená tieto požiadavky plniť v každom ohľade tak, aby boli úplne spokojní. A preto sme zvyknutí venovať klientom individuálnu starostlivosť a prispôsobovať  svoje služby a produkty ich potrebám a prianiam.
Obdobný štandárd, aký poskytujeme inštitucionálnym investorom, sa snažíme ponúknuť aj obchodným zástupcom. Pri spolupráci s nimi vychádzame z filozofie: „Obchodný zástupca predáva a Conseq zariadi všetko ostatné“. Inými slovami sme si vedomí, že oveľa ťažšie než finančný produkt „vyrobiť“, je ho úspešne ponúknuť. Preto sa im snažíme zaistiť také podmienky, aby sa mohli sústrediť plne na jednanie s klientmi.

Ponúkame vám priateľstvo
Pri budovaní obchodných vzťahov vychádzame z predpokladu, že vždy je lepšie obchodovať s priateľmi než s nepriateľmi. Preto venujeme mimoriadnu pozornosť komunikácii s našimi klientmi a obchodnými zástupcami. Veď vzájomná spolupráca založená na dôvere a úcte by mala byť pre obe strany potešením.

Sme nezávislí
Nemusíme sa obmedzovať
Conseq Investment Management je súkromná nezávislá spoločnosť nepatriaca do skupiny žiadnej banky ani poisťovne, čo prináša našim klientom a obchodným zástupcom niektoré zrejmé výhody. Pri výbere investičných spoločností, ktorých fondy zaraďujeme do nášho produktového portfólia, nie sme obmedzení na spoločnosti v rámci akéhokoľvek kapitálového prepojenia a môžeme sa zamerať len na kvalitu produktov a služieb, ktoré ponúkajú. To isté  platí pri výbere obchodníkov, prostredníctvom ktorých realizujeme transakcie na kapitálových trhoch, i správcov, ktorí  pre nás a našich klientov vysporiadavajú obchody a spravujú účty. Naša nezávislosť nám umožňuje pre klientov vyjednať najlepšie možné podmienky.

Nehrozí stret záujmov
Conseq Investment Management takmer neobchoduje na vlastný účet a nezaoberá sa ani poskytovaním služieb investičného bankovníctva. Preto sa prakticky nemôže dostať do situácie, v ktorej by sa stretával záujem klientov, ktorým obhospodarujeme portfólia, so záujmami vlastnými či so záujmami emitentov, ktorých cenné papiere sú súčasťou ich portfólií. To isté platí o riziku zneužitia vnútorných informácií.

Nekonkurujeme si
Conseq Investment Management nebuduje vlastnú predajnú sieť, a preto nekonkuruje obchodným zástupcom, s ktorými spolupracuje.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.