Active Invest

Active invest je ideálna zmluva pre klientov, ktorí chcú investovať, ale nevyznajú sa v jednotlivých fondoch a chcú výber fondov a správu investičného portfólia prenechať nám.

Široké rozloženie rizika, výber fondov od najväčších svetových správcov a aktívna správa portfólia - to sú hlavné výhody fondov Active Invest. Tieto fondy fondov umožňujú jednorazové aj pravidelné investície. Každý fond má jasne definovanú investičnú stratégiu a investičné limity, ktoré definujú pomer potenciálneho výnosu a rizika.

Otvorené podielové fondy spoločnosti Active Invest nadväzujú na úspešné portfóliá fondov, ktoré spravujeme od začiatku roka 2004. Cieľom dnešných fondov, podobne ako predtým spravovaných portfólií, je ponúknuť klientom jednoduché riešenie so štandardizovanými investičnými stratégiami, ktoré sú zložené z fondov od viacerých rôznych správcov investícií.

Základné údaje

  • Investičný manažér:  Conseq Funds Investiční společnost, a.s.
  • Investičná stratégia: konzervatívna, vyvážená, dynamická
  • Jednorazová investícia: od 200 Kč
  • Pravidelná investícia: od 200 Kč/mesiac
Každý z troch fondov má definovanú vlastnú investičnú stratégiu - konzervatívnu, vyváženú a dynamickú. Portfóliá fondov aktívne spravuje tím investičných manažérov v závislosti od aktuálneho vývoja na finančných trhoch a v rámci stanovených investičných limitov.

Príjmy z investícií do otvorených fondov sú pre fyzické osoby oslobodené od dane, ak medzi nákupom a predajom uplynú aspoň 3 roky. Koncepcia fondu fondov je teda daňovo optimálna, pretože investor drží vždy jeden fond, hoci portfólio tohto fondu sa môže dynamicky prispôsobovať situácii na trhu.
 

Ocenenia

Súťaž Zlatá koruna, ktorá predstavuje kvalitu a tradíciu, oceňuje najlepšie finančné produkty na českom trhu od roku 2003. Investičný program Active Invest získal v rokoch 2014 až 2019 už šesť ocenení v kategórii Podielové fondy.

Správy správcu fondu Active Invest za uplynulý mesiac.
Mesačné správy o vývoji fondov s komentárom k vývoju finančných trhov a jednotlivých fondov zaradených do fondu fondov, resp. k prijatým investičným akciám - na stiahnutie vo formáte pdf pre fondy:

Aká bude očakávaná hodnota mojich investícií na konci?

Hodnota investície na konci:  EUR

Vaše vklady celkom
 EUR
Zhodnotenie
 EUR  % p.a.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.