Zákaznícky servis

  Časté otázky

  Vaše najčastejšie otázky k aplikácii Môj Conseq, zmluvám, platbám a zmenám na zmluve.

   Na stahnutie

   Aktuálne znenie obchodných podmienok, Vzory zmlúv a aktuálne verzie obchodných podmienok, Investičné a AML dotazníky, Formuláre na výber a nákup peňažných prostriedkov, oznámenie o zmene údajov, plná moc a dalšie

    Dôležité upozornenia

    Oznámenie o zmeně Obchodných podmienok, Sadzobníka a Informacií zákazníkom (uverejnené 31.1.2018)

     Informácie zákazníkom

     Právne predpisy ukladajú spoločnosti Conseq Investment Managament, a.s., povinnosť informovať zákazníkov vrátane potenciálnych o svojej osobe, o investičných službách, ktoré poskytuje, o kategorizácii zákazníkov, o podmienkach zmluvy o poskytovaní investičných služieb, o...

      Podmienky používania stránok

      Tieto podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú podmienky používania internetových stránok www.conseq.sk (ďalej len "Stránky Conseq"). Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Stránok Conseq je spoločnosť Conseq Investment Management, as (ďalej len "Conseq...

      Spýtajte sa nás

      We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.