Classic Invest

Základným produktom pre privátnych investorov v našej ponuke je obstaranie nákupu podielových listov. Ponúkame podielové listy fondov našich produktových partnerov, ktorými v súčasnosti sú napríklad Alico Funds, BNP Paribas Asset Management, C-Quadrat, Franklin Templeton Investments, ING (L) INVEST, HSBC a Pioneer Investments.

Do podielových fondov môžete investovať formou:

  • jednorazového nákupu; a/alebo
  • programu pravidelných investícií.

Minimálna čiastka pre prvnú jednorázovu investíciu je 400 € do jedného fondu, minimum pre akúkoľvek následnu jednorazovú investíciu je 80 € do jedného fondu.

Minimálna čiastka pre pravidenú investíciu je 20 € mesačne, alebo 40 € štvrťročne do jedného fondu.

Výška vstupného poplatku závisí od typu vybraného fondu (akciový, dlhopisový, peňažný trh)a objemu investície.

Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.