Podmienky používania stránok

Tieto podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú podmienky používania internetových stránok www.conseq.sk (ďalej len "Stránky Conseq"). Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Stránok Conseq je spoločnosť Conseq Investment Management, as (ďalej len "Conseq").

Autorské práva a ochranné známky

Užívateľ berie na vedomie, že obsah a štruktúra Stránok Conseq sú chránené autorským právom a že Conseq je registrovaná ochranná známka.

Informácie obsiahnuté na Stránkach Conseq nesmú byť interpretované ako poskytnutie licencie alebo práva na používanie akéhokoľvek obrázku, ochrannej známky, servisnej značky alebo loga obsiahnutého na týchto stránkach.

Obsah Stránok Conseq

Všetky informácie uvedené na Stránkach Conseq majú len informatívny charakter. Obsah Stránok Conseq je pripravovaný zo zdrojov, ktoré Conseq pokladá za dôveryhodné. Avšak za správnosť, aktuálnosť a kompletnosť takýchto informácií Conseq v žiadnom prípade nezodpovedá.

Conseq si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok Conseq.

Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na Stránkach Conseq musia byť posudzované vo vzťahu k podmienkam, za ktorých boli vypracované a okamihu ich prvého zverejnenia na Stránkach Conseq.

Ak nie je uvedené inak, nemá obsah Stránok Conseq povahu ponuky, investičného alebo iného odporúčania, návrhu alebo výzvy na podanie návrhu na kúpu a / alebo predaj akéhokoľvek investičného nástroja alebo výzvy, podnetu alebo návrhu na uzavretie zmluvy alebo na začatie rokovaní o akejkoľvek transakcii alebo iného úkonu zo strany Conseq.

Je preto žiaduce pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia konzultovať Vašu finančnú situáciu s finančným poradcom. V súlade s pravidlami platnými pre kolektívne investovanie upozorňuje Conseq na riziká spojené s investovaním do investičných nástrojov a na ďalšie dôležité informácie tu.

Práva užívateľa Stránok Conseq

Stránky Conseq sú určené len pre osobnú potrebu ich užívateľov.

Užívateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Conseq oprávnený (i) údaje, dáta a články uvedené na týchto stránkach archivovať, rozširovať alebo oznamovať verejnosti, pričom tento zákaz sa vzťahuje tiež na šírenie názvov, vrátane prezentovania obsahu v rámci iných databáz a diel; (ii ) využiť obsahu Stránok Conseq k systematickému spracovaniu, vytváranie databáz a činnostiam iným než pre osobnú potrebu, (iii) vytvoriť priamu linku (hypertextový odkaz) k obsahu na Stránkach Conseq.

V prípade získania súhlasu spoločnosti Conseq musí byť Conseq vždy uvedený ako zdroj informácií a použitý súbor nesmie byť obsahovo ani inak menený.

Akékoľvek zásahy do technického alebo obsahového prevedenia a charakteru Stránok Conseq sú zakázané.

Vylúčenie odpovednosti a záruk

Každý užívateľ užíva Stránky Conseq na vlastné riziko.

Conseq nezaručuje správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií na týchto stránkach, ako ani možnosť pripojenia a bezchybného fungovania Stránok Conseq.

Conseq nezodpovedá za akékoľvek prípadné priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním Stránok Conseq a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a / alebo úplnej nefunkčnosti, nemožnosti pripojenia sa k týmto stránkam a / alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

Conseq tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Stránok Conseq.

Conseq nezodpovedá za obsah alebo prípadnú nefunkčnosť internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok Conseq, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto internetových stránkach. Conseq nezodpovedá za obsah internetových stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na Stránky Conseq, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto internetových stránkach

Nakladanie s datami a údajmi registrovaných užívateľov

Prístup do časti Môj Conseq na Stránkach Conseq môže byť úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákona č 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V takom prípade bude Conseq s týmito údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osoby, ktorej sa údaje týkajú. Všetky informácie uvedené na Stránkach Conseq v časti Môj Conseq sú dôverné a sú určené na použitie iba oprávnenou osobou danej služby. Akékoľvek ich kopírovanie, distribúcia alebo zverejnenie je prísne zakázané. Tieto informácie nenahrádzajú výpisy a informácie, ktoré klientovi zasiela Conseq priamo.

Vyhlásenie o používaní cookies

Stránky Conseq ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies - malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok, ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Stránky Conseq používajú i cookies tretích strán, napr. služby Google (Google Analytics vrátane funkcií pre inzerentov alebo Google AdWords). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a k čítaniu alebo zápisu týchto údajov nemáme prístup.

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov automaticky cookies akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho internetového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na adresách podpory:

Platnosť a účinnosť

Ak nie je výslovne uvedené inak, sú Podmienky platné a účinné dňom ich prvotného uverejnenia na Stránkach Conseq.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.