Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Kľúčové informácie pre investorov - KIID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Capital Plus (EUR) (LU1254136416) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth Select (EUR) (LU0920839346) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz European Equity Dividend (EUR) (LU0414045822) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz European Equity Dividend dis hedged (CZK) (LU1269085392) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz RCM Europe Equity Growth (EUR) (LU0256839274) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz RCM China AT (USD) (LU0348827113) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Thematica AT (EUR) (LU1981791327) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Thematica AT (USD) (LU1917777945) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Thematica AT hedged (CZK) (LU2052517310) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Thematica dis (EUR) (LU1479563717) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS)
C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA (EUR) (AT0000497698) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS)
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT (EUR) (AT0000A08ET0) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS)
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT (EUR) (AT0000A03K55) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS)
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (EUR) (DE000A0F5G98) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
Amundi Fund Solutions - Balanced (CZK) (LU1121646696) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
Amundi Fund Solutions - Balanced (EUR) (LU1121646779) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
Amundi Fund Solutions - Balanced (USD) (LU1121646423) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
Amundi Fund Solutions - Conservative (CZK) (LU1121647744) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Polročná správa Výročná správa
Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
Amundi Fund Solutions - Conservative (EUR) (LU1121647660) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
Amundi Fund Solutions - Conservative (USD) (LU1121648049) Prospekt (štatút) fondu Kľúčové informácie pre investorov - KIID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.