Investície

  Formuláre

  Formuláre na výber a nákup peňažných prostriedkov (predaj alebo nákup fondov), modifikácia trvalého pokynu, formulár na zmenu údajov o klientovi, vzorový formular "Plná moc" pre splnomocnenie ďalšej osoby k nakladaniu s podielovými listami a ďalšie.

   Vzory zmlúv a aktuálne verzie obchodných podmienok

   Vzory zmlúv, aktuálne verzie obchodných podmienok a aktuálne verzie sazdobníkov na stiahnutie vo formáte pdf.Vzhľadom k tomu, že zmluvy k všetkým produktom majú priradené unikátne čísla, sú na siaahnutie k dispozícií len vzory zmlúv, ktoré nie je možné po...

   Spýtajte sa nás

   Vložte bezpečnostný kód:
    Security code
    

   We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.