Investície

  Formuláre

  Formuláre na výber a nákup peňažných prostriedkov (predaj alebo nákup fondov), modifikácia trvalého pokynu, formulár na zmenu údajov o klientovi, vzorový formular "Plná moc" pre splnomocnenie ďalšej osoby k nakladaniu s podielovými listami a ďalšie.

   Vzory zmlúv a aktuálne verzie obchodných podmienok

   Vzory zmlúv, aktuálne verzie obchodných podmienok a aktuálne verzie sazdobníkov na stiahnutie vo formáte pdf.Vzhľadom k tomu, že zmluvy k všetkým produktom majú priradené unikátne čísla, sú na siaahnutie k dispozícií len vzory zmlúv, ktoré nie je možné po...

   Spýtajte sa nás

   We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.