Je možné spísať zmluvu vedenú na neplnoletú osobu?

Áno, ako zákonný zástupca môžete uzavrieť zmluvu aj pre neplnoletého klienta. Pri uzatváraní zmluvy je potreba doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

Dovoľte nám upozorniť Vás, že zákonný zástupcovia dieťaťa, majú v dobe, kedy je klient neplnoletý, možnosť zo zmluvy vybrať finančné prostriedky v maximálnej výške 1.000EUR, každých 6 mesiacov. Pre výber čiastky presahujúcej 1000EUR je potreba doložiť súhlas opatrovníckeho súdu.

    • Investice