Ako zasielať platby?

V prípade zmlúv Classic Invest sa vklady zasielajú na bankový účet číslo:

SK29 1111 0000 0011 0001 1019 SWIFT: UNCRSKBX

Variabilným symbolom je číslo zmluvy.

Pri zasielaní jednorazovej investície na základe písomného pokynu sa špecifický symbol neuvádza.

Pri jednorazovej investícií zasielanej bez písomného pokynu, prosím uveďte ako špecifický symbol číselnú časť ISIN kódu príslušného fondu do ktorého má byť platba zainvestovaná – jedná sa o tzv. pokyn platbou.

Pravidelná investícia sa zasiela so špecifickým symbolom : 999

 

V prípade zmlúv 3D Invest je číslo účtu určené pre zasielanie vkladov nasledujúce:

SK57 1111 0000 0011 000 11 000 SWIFT: UNCRSKBX

Ako variabilný symbol k platbe sa uvádza číslo zmluvy, pričom špecifický symbol sa neuvádza.

    • Investice