Ako oznámiť zmenu osobných údajov, alebo zmenu investičného poradcu?

Akúkoľvek zmenu (meno, OP, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, zmena investičného poradcu, číslo bankového spojenia atď.) je možné oznámiť písomnou formou, pomocou nášho formulára. Pri zmene priezviska a adresy trvalého bydliska poprosíme o overenie podpisu investičným poradcom, či priloženie kópie OP spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov. Notárske overenie je potrebné v prípade zmeny bankového spojenia. Dokumenty s úradne overeným podpisom je potrebné zaslať korešpondenčne na našu pražskú adresu, ostatné dokumenty postačí zaslať v naskenovanej podobe na e-mailovú adresu fondy@conseq.cz.
    • Investice

Na našich webových stránkach využívame súbory cookies. Cookies používame pre zabezpečenie správnej funkčnosti stránok, analýzu návštevnosti a personalizáciu obsahu a reklamy. Informácie o používaní cookies nájdete v našich Zásadách používaní webových stránok a cookie, kde môžete aj neskôr upraviť nastavenie svojich súhlasov. Súhlasíte s používaním súborov cookies?
Viac informácií a nastavenia preferencie