Ako môže s mojim investičným účtom disponovať ďalšia osoba?

Na tlačive Plná moc je potreba nechať notársky overiť podpis splnomocniteľa. Tiež je potrebné doložiť OP splnomocnenej osoby spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Dovoľujeme si upozorniť ,že nie je možné určiť oprávnenú osobu . Pri úmrtí klienta sú prostriedky nachádzajúce sa na zmluve nebohého predmetom dedičského konania.

    • Investice