Aká je minimálna výška investície?

Minimálne objemy vkladov sú určené pre každý produkt, resp. typ zmluvy zvlášť. Je možné si ich overiť na obálke zmluvy samotnej. Základný prehľad nájdete v popise jednotlivých produktov.
    • Investice