Prospekty a správy

Názov
Prospekt (štatút) fondu
Dokument s kľúčovými informáciami - KID
Správa portfólio manažéra
Polročná správa
Výročná správa
Ostatné dokumenty
Historické ceny
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Best Styles US Equity (EUR) (LU0933100637) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Best Styles US Equity (USD) (LU1428085952) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Best Styles US Equity hedged (EUR) (LU0933100983) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Capital Plus (EUR) (LU1254136416) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Enhanced Short Term Euro (EUR) (LU0293294277) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Euro Bond (EUR) (LU0165915058) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Euroland Equity Growth (EUR) (LU0256840447) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Euroland Equity Growth hedged (USD) (LU0980739220) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Conviction Equity (EUR) (LU0327455985) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth (EUR) (LU0256839274) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth hedged (USD) (LU0857590862) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth Select (EUR) (LU0920839346) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Europe Equity Growth Select hedged (USD) (LU0920840948) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz European Equity Dividend (EUR) (LU0414045822) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz European Equity Dividend dis hedged (CZK) (LU1269085392) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz GEM Equity High Dividend (EUR) (LU0293313325) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz GEM Equity High Dividend (USD) (LU0293314216) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Artificial Intelligence (EUR) (LU1548497699) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Artificial Intelligence (USD) (LU1548497426) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Artificial Intelligence hedged(EUR) (LU1548497772) Prospekt (štatút) fondu Dokument s kľúčovými informáciami - KID Factsheet Polročná správa Výročná správa
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.