Finanční sprostredkovatelia

Spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., nebuduje vlastnú distribučnú sieť ani nedisponuje sietí kamenných pobočiek. Naše produkty sa k finálnemu zákazníkovi dostávajú takmer výlučne prostredníctvom finančných poradcov a investičných sprostredkovateľov, či už sú to samostatne podnikajúce jednotlivci, alebo zástupcovia poradenských a sprostredkovateľských spoločností.

Medzi spoločnosti - právnické osoby - s ktorými máme uzatvorené zmluvy o zastúpení a ktoré teda majú právo ponúkať naše produkty, patria (v abecednom poradí):

 • Allrisk Slovakia s.r.o.
 • Broker Consulting, a.s.
 • Brokeria, a.s.
 • Business & Financial Planners, s.r.o.
 • Consortium s.r.o.
 • DELUVIS s.r.o.
 • EUROLIVE plus, s.r.o.
 • Finanzpartner, a.s.
 • Fincentrum a.s.
 • FINGO.SK s.r.o.
 • FINGRANIT s.r.o.
 • Finportal, a.s.
 • Fin Reality s.r.o.
 • FinServices s.r.o.
 • Finvia Group s.r.o.
 • Global Finance, a.s.
 • Libertas Group s.r.o.
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • NRF, s.r.o.
 • OVB Allfinanz Slovensko a.s.
 • PROCARE PARTNERS s.r.o.
 • PROFI+, a.s
 • ProFinCare, s.r.o.
 • ProSight Finance a.s.
 • Prvá poradenská spoločnosť, s.r.o.
 • REGIONAL HR, s.r.o.
 • SOPHISTIC Pro finance s.r.o.
 • Umbrella Group, s.r.o.
 • UNIVERSAL maklérsky dom a.s.
 • WinFin – Finančný servis, a.s.
 • Winners Group, a.s.
 • ZFP akadémia, a.s.
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.