Oznámenie o zmene Sadzobníkov (uverejnené 10. 7. 2024)

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme sa rozhodli aktualizovať sadzobníky ku všetkým zmluvám. Nové znenie Sadzobníkov je priložené nižšie. Nový Sadzobník bude podľa záväzkov Vašej zmluvy účinný od 1. 9. 2024, iba ak túto zmenu odmietnete a Vašu zmluvu z toho dôvodu vypoviete výpoveďou doručenou nám najneskôr dňa 31. 8. 2024 s výpovednou dobou v dĺžke jedného mesiaca.

  Zmeny v Sadzobníku sa týkajú:

  • Zvýšenia poplatku za odoslanie potvrdenia obchodov a výpis o stave Investičného účtu poštou. S ohľadom na v poslednej dobe dynamické zmeny v cenách poštovného, sme sa rozhodli v sadzobníku uviesť interval 1 – 2 EUR za výpis, pričom aktuálna sadzba - vyhlasovaná do budúcna na našich internetových stránkach je aktuálne 1,2 EUR.

  Výpisy zasielané elektronickou formou samozrejme i naďalej ostávajú nespoplatnené.
   

  • Zníženie minimálnych objemov pokynov či minimálneho zostatku investičného účtu u vybraných produktov. Táto novinka Vám umožní zadávať pokyny i na nižšie čiastky.

  PREČO PREJSŤ NA ELEKTRONICKÉ VÝPISY PRÁVE TERAZ?

  Sú zadarmo. Pri 4 výpisoch za rok podľa novej legislatívy sa jedná o ročnú úsporu 4,8 EUR v porovnaní so zasielaním výpisov v listinnej podobe poštou.
   
  Sú bezpečne uložené a kedykoľvek k dispozícii. O uložení nového výpisu ste vždy informovaný emailovou správou. Navyše, portál Môj Conseq okrem výpisov prináša aj denne aktualizované informácie o Vašom investičnom účte.

  Elektronickú formu výpisov si môžete jednoducho nastaviť v aplikácii www.conseq.sk/mojconseq, „Nastavenie osobných údajov". Detailný postup zmeny je k dispozícii tu.

  Pokiaľ nemáte prístup do klientskej aplikácie Môj Conseq, prosím, postupujte podľa návodu tu.

  Sadzobníky zmlúv o obstaraní platné od 1. 9. 2024
  Classic Invest
  3D Invest / Active Invest
  PLATINiQ SK
  Generali Invest
  Moja Sonáta
  FinPortfólio
  Easy Invest (EUR)
  OK Smart ETF
  OK Smart ETF Exclusive
  OK Smart ETF Exclusive+

  Sadzobník zmluvy o obhospodarovaní platný od 1. 9. 2024 (produkt, ktorý už neponúkame)
  OK Invest / 3D Invest – zmluva o obhospodarovaní portfólia

  Upozornenie k publikovaným článkom ›