Conseq

Generali Invest

Zloženie Generali Invest

Strategia obchodovániaZloženieKód Investičného nástroja (ISIN)Váha
 Generali konzervatívna stratégia Generali Premium Conservative Fund IE00B4361325 30 %
 Generali Corporate Bonds Fund IE00B4362Q21 70 %
 Generali vyvážená stratégia Generali Corporate Bonds Fund IE00B4362Q21 30 %
 Generali Premium Balanced Fund IE00BGLNMD67 40 %
 Generali Global Equity Fund IE00B447QW86 30 %
 Generali dynamická stratégia Generali Corporate Bonds Fund IE00B4362Q21 10 %
 Generali Premium Dynamic Fund IE00BYZDV532 40 %
 Generali Global Equity Fund IE00B447QW86 30 %
 Generali New Economies Fund IE00B447TW91 10 %
 Generali Oil and Energy Industry Fund IE00B43PTF76 10 %

Jednorázové vklady - štandardné sadzby

Investičné nástroje Hrubá čiastka jednorazového pokynu alebo trvalého pokynu s nepredplateným vstupným poplatkom
 do 14 999 EUR  15 000 až 39 999 EUR  40 000 EUR a viac 
 Generali dynamická stratégia 5,00 % 4,10 % 3,10 %
 Generali vyvážená stratégia 4,00 % 3,35 % 2,55 %
 Generali konzervatívna stratégia 2,50 % 2,05 % 1,55 %

Pravidelné vklady - predplatené zvýhodnené sadzby

Plánovaná cieľová doba
(počet rokov)
 Mesačný vklad
 do 199 EUR  200 až 599 EUR  600 EUR a viac 
 Generali dynamická stratégia
 2 až 9 rokov 4,60 % 4,35 % 4,10 %
 10 až 19 rokov 4,10 % 3,85 % 3,60 %
 20 a viac rokov 3,60 % 3,35 % 3,10 %
 Generali vyvážená stratégia
 2 až 9 rokov 3,70 % 3,50 % 3,30 %
 10 až 19 rokov 3,30 % 3,10 % 2,90 %
 20 a viac rokov 2,90 % 2,65 % 2,45 %
 Generali konzervatívna stratégia
 2 až 9 rokov 2,30 % 2,20 % 2,05 %
 10 až 19 rokov 2,05 % 1,95 % 1,80 %
 20 a viac rokov 1,80 % 1,70 % 1,55 %

Predplatený vstupný poplatok je nevratný. Nevyužitie Cieľovej čiastky (predčasným ukončením zmluvy či neuhradením zjednaných vkladov) môže mať za následok, že variant predplateného poplatku môže byť vzhľadom ku skutočne uhradeným vkladom relatívne nákladnejší.