Conseq

3D Invest - Popis produktu

Dôchodková reforma, sporenie na dôchodok, neudržateľnosť priebežného dôchodkového systému a vlastná zodpovednosť za vytváranie úspor, ktoré majú slúžiť na pokrytie životnej úrovne v dôchodkovom veku ....

 

Všetci tieto témy dobre poznáme, v posledných rokoch sa opakujú stále dokola. V reálnom živote sa toho ale zmenilo len málo, snáď len to, že si nutnosť vytvárania vlastných úspor uvedomuje čoraz viac ľudí - málo z nich však vie, akou cestou sa najlepšie vydať.

 

Programy pravidelných investícií do otvorených podielových fondov ponúkajú cestu, ako si postupným odkladaním časti svojho príjmu nielen vytvárať rezervy, ale tiež ich zmysluplne zhodnocovať. Práve zhodnotenie je totiž u dlhého investičného horizontu veľmi dôležitým faktorom, ktorý rozhodne, akú životnú úroveň si zo svojich úspor budeme môcť v dôchodku dovoliť.

 

Vybrať si podielový fond a pravidelne si do neho posielať peniaze je však jednoduché, prečo si teda vybrať konkrétne produkt 3D Invest?

 

Popis produktu

Investičný program 3D Invest je typom produktu "životného cyklu". Investor si totiž volí nielen investičnú stratégiu podľa toho, či je pre neho tým najdôležitejším výnos jeho investície, alebo či chce predsa len aj pri dlhom investičnom horizonte opatrnejšiu variantu investície, ktorej hodnota nebude kolísať, ale aj cieľový dátum svojho programu. Jeho investičný program potom úplne automaticky prispôsobuje zloženie portfólia práve tomu, v ktorej fázi životného cyklu sa nachádza - čím bližšie cieľovému dátumu, tým väčšie zastúpenie kozervativních fondov a menšie zastúpenie akciových fondov. Cieľom je, aby investované prostriedky na finančných trhoch dosahovali dlhodobo maximálnych výnosov prostredníctvom akciových investícií, zároveň však aby hodnota investície bola s približujúcim sa koncom programu viac chránená pred prípadným prepadom akciových trhov.

Klient a spoločnosť Conseq Investment Management ako investičný manažér uzatvárajú zmluvu o obhospodarovaní portfólia podielových listov. Klient má na výber z troch typových investičných stratégií:

  • Vyvážené portfólio
  • Rastové portfólio 
  • Dynamické portfólio

Postupným znižovaním zastúpenia akciových fondov a naopak zvyšovaním váhy fondov konzervatívnych sa zloženie portfólií postupne približuje a stretáva. Pravidlá pre realokáciu sú nasledovné: 

 Počet rokov do konca programu Dynamické portfólio Rastové portfólio  Vyvážené portfólio
 Akcie Dlhopisy Akcie Dlhopisy Akcie Dlhopisy
 Viacej ako 10  100 %  0 %  70 %  30 %  50 %  50 %
1090 %10 %
980 %20 %
870 %30 %
760 %40 %60 %40 %
650 %50 %50 %50 %
540 %60 %40 %60 %40 %60 %
430 %70 %30 %70 %30 %70 %
320 %80 %20 %80 %20 %80 %
210 %90 %10 %90 %10 %90 %
10 %100 %0 %100 %0 %100 %

Pri obhospodarovaní portfólia investičný manažér zaraďuje do portfólia podielové fondy investičných spoločností  Conseq Invest  a Conseq investiční společnost a ďalej potom Aberdeen, Allianz, Alice Funds Central Europe, Black Rock, BNP Paribas Investment, Credit Suisse, C-Quadrat, ČP Invest, HSBC, ING (L) INVEST, Franklin Templeton, Societe Generale a Pimco. Tieto spoločnosti spolu ponúkajú viac ako 500 v Českej republike registrovaných podielových fondov, čo investičnému manažérovi dáva k dispozícii veľmi širokú základňu investičných príležitostí, z ktorých podľa svojho uváženia vyberá pre klienta tie najvhodnejšie. Za túto činnosť mu patrí odmena vo forme manažérskeho poplatku.

 

Hlavné výhody

 

Medzi hlavné výhody produktu 3D Invest patrí:

  • jednoduchosť produktu, pravidelný polročný reporting o stave a vývoji portfólia;  
  • široká diverzifikácia medzi fondmi niekoľkých na sebe nezávislých investičných spoločností;
  • automatické zkonzervatívňovanie investície a "uzamykanie ziskov" s blížiacim sa koncom programu;
  • v prípade reštrukturalizácie portfólia nie sú za predaje a nákupy fondov účtované žiadne dodatočné vstupné poplatky;
  • zvýhodnené sadzby predplatených vstupných poplatkov pre programy pravidelných investícií.