QI investiční společnost, a. s.

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11985, IČO: 27911497, DIČ: CZ699003166

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 988 222
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@qiis.cz
www: www.qiis.cz

Základné imanie:

Kč 4 000 000,00. Spoločnosť je 100% dcérskou spoločnosťou Conseq Investment Management, a.s.

Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Predmet činnosti QI investičnej spoločnosti, a.s.:

Kolektívne investovanie spočívajúce vo vytváraní a obhospodarovaní podielových fondov, alebo v obhospodarovaní investičných fondov na základe zmluvy o obhospodarovaní.

Členstvá v asociáciách:

Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)

Akcionári:

Conseq Investment Management, a.s. - 100%

Existencia koncernu:

Spoločnosť QI investiční společnost, a. s. je súčasťou koncernu Conseq

Orgány spoločnosti a management

Predstavenstvo:
Ing. Jan Vedral, predseda
Ing. Lukáš Vácha, podpredsedník
Mgr. Vladan Kubovec, člen

Dozorná rada:
Ing. Aurelian Teppervien, predseda
Ing. Richard Siuda, podpredsedník
JUDr. Šárka Havlová, člen

Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.