QI investiční společnost, a. s.

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11985, IČO: 27911497, DIČ: CZ699003166

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 988 222
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@qiis.cz
www: www.qiis.cz

Základné imanie:

Kč 4 000 000,00. Spoločnosť je 100% dcérskou spoločnosťou Conseq Investment Management, a.s.

Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Predmet činnosti QI investičnej spoločnosti, a.s.:

Kolektívne investovanie spočívajúce vo vytváraní a obhospodarovaní podielových fondov, alebo v obhospodarovaní investičných fondov na základe zmluvy o obhospodarovaní.

Členstvá v asociáciách:

Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)

Akcionári:

Conseq Investment Management, a.s. - 100%

Existencia koncernu:

Spoločnosť QI investiční společnost, a. s. je súčasťou koncernu Conseq

Orgány spoločnosti a management

Predstavenstvo:
Ing. Jan Vedral, predseda
Ing. Lukáš Vácha, podpredsedník
Mgr. Vladan Kubovec, člen

Dozorná rada:
Ing. Aurelian Teppervien, predseda
Ing. Richard Siuda, podpredsedník
JUDr. Šárka Havlová, člen

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.