Conseq Investment Management, a.s.

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153, IČO: 26442671, DIČ CZ699003166 

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
tel.: 0800 900 905
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@conseq.sk

Základné imanie:

Kč 20 000 000,00

Auditor:

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Predmet činnosti Conseq Investment Management, a.s.:

  • obhospodarovanie majetku zákazníka, ak je súčasťou majetku investičný nástroj (asset management);
  • poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov (investičné poradenstvo);
  • obchodovanie s investičnými nástrojmi na vlastný účet
  • prijímanie, odovzdávanie a vykonávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka (distribúcia podielových fondov) 
  • úschova a správa investičných nástrojov (služby custody);
  • poskytovanie úveru alebo požičky zákazníkovi za účelom obchodu s investičným nástrojom;
  • vykonávanie devízových operacií  súvisiacich s poskytovaním investičných služieb;
  • upisovanie alebo umiestňovanie investičných nástrojov so záväzkom ich upísania;
  • umiestňovanie investičných nástrojov bez záväzku ich upísania;
  • výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Licencia: Všetky uvedené činnosti vykonáva Conseq Investment Management na základe povolenia (licenice) Komisie pre cenné papiere vydaného dňa 5. 3. 2001 pod číslom 431/15746/2000/1.

Conseq Investment Management, a.s. poskytuje v zmysle Zákona č. 566/2001 Sb., o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) investičné služby aj v Slovenskej republike na základe notifikácie, ako je to uvedené v § 65 ods. 1 predmetného zákona.

Kód BIC: COVGCZP1

Členstvá v asociáciách:

Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)

Spolupracujeme tiež s Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov ČR (AFIZ)

Akcionári nad 10 %:

Ing. Jan Vedral – 47,78 %  podiel na základom imaní a hlasovacích právach 
Ing. Aurelian Teppervien – 20,01 %  podiel na základom imaní a hlasovacích právach
Mgr. Hana Blovská – 17,47 %  podiel na základom imaní a hlasovacích právach

Existencia koncernu:

Spoločnosť Conseq Investment Management je súčasťou koncernu Conseq

Orgány spoločnosti a management

Predstavenstvo:
Ing. Richard Siuda, predseda
ng. Tomáš Vystrčil, podpredsedník
Ing. Jan Martinec, člen
Ing. Ondřej Matuška, člen
 

Dozorná rada:
Ing. Aurelian Teppervien, predseda
Ing. Martina Čermáková, podpredseda
Tomáš Sysel, člen
 

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.