Conseq Investment Management, a. s.

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153, IČO: 26442671, DIČ CZ699003166 

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
tel.: 0800 900 905
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@conseq.sk

Základné imanie:

Kč 20 000 000,00

Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Predmet činnosti Conseq Investment Management, a.s.:

  • obhospodarovanie majetku zákazníka, ak je súčasťou majetku investičný nástroj (asset management);
  • poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov (investičné poradenstvo);
  • obchodovanie s investičnými nástrojmi na vlastný účet
  • prijímanie, odovzdávanie a vykonávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka (distribúcia podielových fondov) 
  • úschova a správa investičných nástrojov (služby custody);
  • poskytovanie úveru alebo požičky zákazníkovi za účelom obchodu s investičným nástrojom;
  • vykonávanie devízových operacií  súvisiacich s poskytovaním investičných služieb;
  • upisovanie alebo umiestňovanie investičných nástrojov so záväzkom ich upísania;
  • umiestňovanie investičných nástrojov bez záväzku ich upísania;
  • výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Licencia: Všetky uvedené činnosti vykonáva Conseq Investment Management na základe povolenia (licenice) Komisie pre cenné papiere vydaného dňa 5. 3. 2001 pod číslom 431/15746/2000/1.

Conseq Investment Management, a.s. poskytuje v zmysle Zákona č. 566/2001 Sb., o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) investičné služby aj v Slovenskej republike na základe notifikácie, ako je to uvedené v § 65 ods. 1 predmetného zákona.

Kód BIC: COVGCZP1

Členstvá v asociáciách:

Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)

Spolupracujeme tiež s Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov ČR (AFIZ)

Akcionári nad 10 %:

Ing. Jan Vedral – 47,78 %  podiel na základom imaní a hlasovacích právach 
Ing. Aurelian Teppervien – 20,01 %  podiel na základom imaní a hlasovacích právach
Mgr. Hana Blovská – 17,47 %  podiel na základom imaní a hlasovacích právach

Existencia koncernu:

Spoločnosť Conseq Investment Management je súčasťou koncernu Conseq

Orgány spoločnosti a management

Predstavenstvo:
Ing. Richard Siuda, predseda
ng. Tomáš Vystrčil, podpredsedník
Ing. Jan Martinec, člen
Ing. Ondřej Matuška, člen
 

Dozorná rada:
Ing. Aurelian Teppervien, predseda
Ing. Martina Čermáková, podpredseda
Tomáš Sysel, člen
 

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.

Na našich webových stránkach využívame súbory cookies. Cookies používame pre zabezpečenie správnej funkčnosti stránok, analýzu návštevnosti a personalizáciu obsahu a reklamy. Informácie o používaní cookies nájdete v našich Zásadách používaní webových stránok a cookie, kde môžete aj neskôr upraviť nastavenie svojich súhlasov. Súhlasíte s používaním súborov cookies?
Viac informácií a nastavenia preferencie