Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Politiky

Súhrn postoja Conseq k udržateľnému investovaniu

Téma spojená s udržateľným investovaním je v súčasnosti stále viac skloňovaná. Conseq si je vedomý, že rovnako ako v iných oblastiach, aj pri investovaní, je potrebné postupovať nielen s ohľadom na súčasnosť, ale aj s ohľadom na budúcnosť. Udržateľnosť pritom zďaleka nie je len o ekológii, na ktorú sa zameriava Conseq už od polovice roku 2010, kedy vytvoril fond zameraný na obnoviteľné zdroje energie (Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV). Do oblasti udržateľného investovania prináleží aj hodnotenie ďalších aspektov investícií, ktoré môžu mať dopady do roviny sociálnej a ekonomickej  (napríklad zdravia, bezpečnosť, vzdelávanie) alebo corporate governance (existencia postupov správneho riadenia spoločnosti a hlavne transparentnosť). Produkty zamerané na udržateľné investovanie sú často označované ako “ESG“ (Environmental, Social and Corporate Governance). Takto označené produkty (najčastejšie investičné fondy) sú prostriedkom investovania do spoločností, ktoré spĺňajú nadštandardné požiadavky na spôsob výkonu podnikateľskej činnosti prevažne v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti (napríklad Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, otvorený podielový fond). Conseq v oblasti investovania usiluje o uvedomelý prístup a podporuje aj také projekty, ktoré sa snažia chovať zodpovedne voči svojmu okoliu. Conseq nezastáva v oblasti udržateľného investovania radikálny postoj. Filozofia Conseq v prístupe k zodpovednému investovaniu sa odráža hlavne v snahe ponúknuť širokú škálu produktov, z ktorých si každý investor môže vybrať taký, ktorý zodpovedá jeho postoju k téme udržateľnosti.

Podrobný popis integrácie rizík udržateľnosti do investičného rozhodovania nájdete tu. Informácie o charaktere jednotlivých fondov Conseq následne nájdete v štatútoch týchto fondov.

Informácie poskytované v súlade s právnymi predpismi

Archiv dokumentů
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.