8. 12. 2011 - Měnověpolitické dolaďování centrální bankou Číny

  Centrální banka Číny zveřejnila na svých internetových stránkách, že s účinností od 5. prosince dojde ke snížení povinných minimálních rezerv (dále PMR) držených komerčními bankami u centrální banky. V případě velkých komerčních bank bude podíl povinných rezerv vůči vkladům činit 21 %, u zbylých bank je limit stanoven na 19 %.

  8. 12. 2011 - Měnověpolitické dolaďování centrální bankou Číny Snížení PMR bylo očekáváno, když po téměř dvouletém zpřísňování měnové politiky centrální bankou začaly některé komerční banky pociťovat problémy s likviditou a s narůstajícím podílem špatných úvěrů z korporátní sféry. Největší problémy měly banky půjčující malým a středním podniků, jež byly oproti velikým státním podnikům podporovány ze strany centrálních a regionálních vlád daleko méně nebo vůbec. Utažená měnová politika ve spojení s přísnou fiskální politikou a slábnoucí globální hospodářskou aktivitou zapříčinila (projevující se snižujícím se přebytkem obchodní bilance), že se ve vážných potížích ocitla téměř třetina těchto podniků. Snížením PMR by tak mělo opět u některých podniků dojít ke snadnějšímu přístupu financování svých aktivit.

  Cílem centrální banky a vlády však není opětovné výrazné uvolnění měnové a rozpočtové politiky, k jakému přistoupili v roce 2009, a které by mohlo vést k přehřátí ekonomiky. Centrální banka pro dosáhnutí inflačního cíle, stanoveného pro letošní a příští rok na úrovni 4 % prozatím v několika budoucích měsících nepřistoupí ke snížení základní úrokové sazby. Pro podporu domácí ekonomiky tak bude dle nedávných komentářů členů bankovní rady využívat "dolaďování" současného nastavení. To bude pravděpodobně spočívat v již započatém snižování PMR, doplněném o možnou úpravu maximálního limitu podílu poskytnutých půjček na vkladech v bankách (75 %) a úpravě požadovaného podílu kapitálu vůči rizikovým aktivům. Uvedené kroky by měly zajistit, že při současných vysokých úrokových sazbách dosáhnou na potřebné financování jen podniky generující vysoké výnosy.

  I přes mírnou změnu rétoriky centrální banky od neústupného boje za zkrocení růstu cenové hladiny k současnému vhodnému dolaďování měnové politiky, je v několika budoucích měsících snížení základní úrokové sazby výrazně nepravděpodobné. Brání mu vysoký růst peněz v oběhu (nově počítaný agregát M2 meziročně vzroste o cca 15 %) a cenová hladina (5,5 %) nad inflačním cílem centrální banky. K rychlejšímu snížení základní úrokové sazby by pravděpodobně došlo, pokud by cenová hladina klesla pod 3,5 % nebo by se meziroční růst HDP dostal pod letos stanovený pětiletý cíl 8 %. Tvrdé přistání, jak je přezdíváno výraznému hospodářskému poklesu, je málo pravděpodobné. Pomáhá tomu jak pozastavení posilování renminbi, čímž nedochází ke snižování konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, tak rostoucí podíl spotřeby domácností na hrubém domácím produktu.

  Centrální banka Číny se tak přiřadila k centrálním bankám Brazílie nebo Thajska a potvrdila odklon od restriktivní měnové politiky. Snahou banky je hladké přistání čínské ekonomiky rostoucí okolo 8 % v roce 2012, které bude vhodně řízeno dolaďovací měnovou politikou čínské centrální banky a fiskální politikou centrální vlády.

  Martin Pavlík, portfolio manager společnosti Conseq