30. 4. 2013 - Komerční banka a Česká spořitelna vyplatí vyšší dividendu

  Komerční banka i Česká spořitelna vyplatí z loňského zisku vyšší dividendu, než tomu bylo za rok 2011. V případě Komerční banky byla valnou hromadou schválena dividenda ve výši 230 korun na akcii před zdaněním.

  30. 4. 2013 - Komerční banka a Česká spořitelna vyplatí vyšší dividendu

  U České spořitelny se jedná o 50 korun na akcii. K růstu hodnoty dividendy v obou případech došlo na základě dosažených vyšších čistých zisků v roce 2012, než tomu bylo v roce 2011. Mezi hlavní důvody meziročního růstu čistých zisků můžeme zařadit zvýšení celkových provozních výnosů a pokles tvorby opravných položek na úvěrová rizika. V případě Komerční banky (čistý zisk 14,3 miliardy korun) byl hlavním tahounem růstu provozních zisků segment finančních operací. Na celkový čistý zisk pak měl nejvýraznější vliv pokles opravných položek k řeckým dluhopisům, kterých se spolu s portugalskými dluhopisy Komerční banka v roce 2012 zbavila úplně. Česká spořitelna (čistý zisk 16,6 miliardy korun) těžila také z poklesu opravných položek ve výši 1,8 miliardy korun a téměř čtyřnásobného zvýšení zisku z obchodních transakcí.

  V průběhu roku však již obě banky začaly pociťovat dopady slabé hospodářské aktivity, projevující se v poklesu poptávky po úvěrech, a kroky České národní banky vedoucí k poklesu výnosů ze státních dluhopisů. Důsledkem toho byl pokles zisků bank plynoucích z poplatků a úrokových výnosů. Tento trend můžeme očekávat i v letošním roce a tak zopakovaní vysoce ziskového roku 2012 je málo pravděpodobné. Pokles celkových čistých zisků by však při absenci výrazných jednorázových vlivů neměl být znatelný a tak i výše dividendy vyplácená v roce 2014 by se mohla pohybovat blízko současným úrovním.

  Banky operující v České republice se ve srovnání se zahraničními bankami mohou pyšnit nadprůměrnou výší vlastního kapitálu a konzervativním zainvestováním aktiv při dosahování dobrých hospodářských výsledků. To jim poskytuje pohodlí, že se nemusí účastnit výrazně rizikových investic, které ve světě v nedávné době vedly k výkyvům dosažených zisků odvážnými bankami. Stabilita hospodářských výsledků Komerční banky a České spořitelny by tak měla být opakována i v následujících letech a investoři by měli být odměněni, na bankovní sektor, štědrými dividendami. Riziko pro dosažení obdobných čistých zisků v následujících letech bude silně spojeno se stavem ekonomiky a všudypřítomnou konkurencí.

  Martin Pavlík,
  Portfolio manažer
  Conseq Investment Management, a. s.