29. 5. 2018 - Muži versus ženy, kdo je lepší krátkodobý spekulant?

  Co myslíte, jsou lepšími krátkodobými spekulanty muži nebo ženy? Odpověď je jednoznačná: Lepšími spekulanty jsou v průměru ženy! Právě k tomuto závěru dospěli dvě velké akademické postavy behaviorálních financí Brad Barber a Terrance Odean v odborném článku s názvem „Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment“, jenž byl publikován v roce 2001 v časopise Quarterly Journal of Economics.

   

  29. 5. 2018 - Muži versus ženy, kdo je lepší krátkodobý spekulant?

  Teoretické modely tvrdí, že nadměrně sebevědomí investoři obchodují příliš a že v oblastech jako finance jsou muži sebevědomější než ženy. Z toho vyplývá, že muži budou pravděpodobně obchodovat ještě více nadměrně než ženy. Autoři studie proto rozdělili investory podle pohlaví a s použitím dat z obchodních účtů 35 tisíc domácností od velkého diskontního brokera zanalyzovali akciové investice mužů a žen od února roku 1991 do ledna roku 1997. „Prokazujeme, že muži obchodují o 45 % více než ženy. Obchodování snižuje čisté zisky mužů ročně o 2,65 % na rozdíl od 1,72 % u žen,“ konstatují autoři.

  Průměrný roční obrat ženského portfolia činil 53 %, zatímco muži ročně otočili 77 % portfolia. V souladu s predikcemi tak autoři prokázali, že muži, kteří jsou více sebevědomí než ženy, obchodují více než ženy. „Akcie, které muži stejně jako ženy prodávají, následně dosahují vyšších výnosů než akcie, které se poté muži i ženy rozhodnou nakoupit. Muži své výnosy snižují více než ženy, a to proto, že obchodují více, nikoli že by byl jejich výběr cenných papírů horší,“ vyplývá z výzkumu.

  „Rozdílnost v obratu portfolia a investiční výkonnosti je ještě více zvýrazněna mezi svobodnými muži a svobodnými ženami. Svobodní muži obchodují o 67 % více než svobodné ženy, a tím své výnosy ročně snižují o 1,44 % více než svobodné ženy.“

  Barber a Odean také zjistili, že výkonnostní rozdíl je nejmenší u vdaných žen a ženatých mužů. Největší výkonnostní rozdíl autoři zjistili mezi svobodnými ženami a svobodnými muži. Dodejme, že všechny rozdíly jsou ve prospěch žen. Ženy tedy dosahují při obchodování lepší investiční výkonnosti než muži.


  Ženatí a vdané vs. svobodní


  Proč jsou u ženatých mužů a vdaných žen rozdíly ve výkonnosti nejmenší? Autoři uvádějí, že manželský svazek na oba partnery intenzivně působí, což se týká také nadměrného sebevědomí. U svobodných obchodníků je rozdíl v investiční výkonnosti největší. Stojí za zmínku, že se svobodným ženám daří lépe než vdaným ženám, nicméně na druhou stranu se svobodným mužům daří hůře než ženatým mužům. Zřejmý důvod je ten, že svobodní muži mají na obchodování více času, proto obchodují více než ženatí muži a dosahují horší výkonnosti, a to zejména kvůli vyšším transakčním nákladům. Proč se daří vdaným ženám výrazně hůře než ženám svobodným? Tuto skutečnost autoři připisují tomu, že vdané ženy cítí u svých partnerů větší podporu a díky tomu jsou více sebevědomé.

  Barber a Odean dále uvádějí, že muži investují do rizikovějších akciových pozic než ženy. Za měřítka rizika uvažují volatilitu portfolia, volatilitu individuální akciové pozice, betu a tržní kapitalizaci dané společnosti. Toto zjištění komentují následovně: „Rozdíly v rizikovém profilu akciových portfolií mužů a žen nejsou překvapující. Existují přesvědčující důkazy o tom, že muži a ženy mají k riziku odlišné postoje.“ Větší tolerance k riziku u mužských obchodníků jde ruku v ruce s větším sebevědomím. Autoři také uvádí, že průměrné roční náklady u nejaktivnějších obchodníků činí téměř 3000 dolarů.


  Pozor na nadměrné sebevědomí


  Barber a Odean se v závěru stručně věnují také behaviorálním financím z obecného hlediska:

  „Moderní finanční ekonomie předpokládá, že se chováme extrémně racionálně. Není tomu ovšem tak. Naše odchylky od racionality jsou navíc systematické. Behaviorální finance opouští tradiční předpoklady finanční ekonomie tím, že začleňují tyto pozorované, systematické a velice lidské odchylky od racionality do standardních modelů finančních trhů. Nadměrné sebevědomí je jednou z takových odchylek. Modely, které předpokládají, že jsou tržní účastníci nadměrně sebevědomí, poskytují jednu centrální predikci: nadměrně sebevědomí investoři obchodují příliš mnoho.

  Racionální investoři obchodují pouze tehdy, pokud očekávané zisky přesahují transakční náklady. Nadměrně sebevědomí investoři přeceňují přesnost svých informací a z toho důvodu také očekávané zisky z obchodování. Mohou dokonce obchodovat i tehdy, pokud jsou skutečné očekávané zisky záporné.

  Průměrný roční obrat portfolií individuálních akciových portfolií činí 70 %. Pro podílové fondy platí stejná míra. Ti individuální investoři a ty podílové fondy, které obchodují nejvíce, dosahují nejnižších výnosů. Máme za to, že existuje jednoduché a mocné vysvětlení pro vysoké úrovně kontraproduktivního obchodování na finančních trzích: nadměrné sebevědomí.“

  Nadměrné sebevědomí (overconfidence) je jedním z nejzhoubnějších behaviorálních předsudků (behavioral bias), kterými může investor trpět, a krátkodobé spekulace neboli obchodování je pro vaše bohatství nebezpečné. Skutečný investor, tedy investor s dlouhým investičním horizontem alespoň dvou až tří let, se za každou cenu musí krátkodobým spekulacím neboli tradingu vyhnout.

   

  Michal Stupavský,
  investiční specialista Conseq Investment Management