28. 8. 2013 - Spoločnosť Conseq Investment Management posilňuje svoju pozíciu na slovenskom trhu

  Spoločnosť Conseq vstupuje do obchodnej transakcie s ING Bankou na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že ING Banka sa v rámci zefektívnenia svojho podnikania rozhodla ukončiť na Slovensku poskytovanie služieb drobným klientom, avšak zároveň chcela zachovať existujúcim klientom možnosť aj naďalej držať podielové listy fondov ING a obchodovať s nimi, dohodli sa obidve spoločnosti na vzájomnej podpore v ponuke týmto klientom.

   

  28. 8. 2013 - Spoločnosť Conseq Investment Management posilňuje svoju pozíciu na slovenskom trhu

  Cieľom je umožniť im previesť svoje investičné portfólia, a to bez akýchkoľvek dodatočných nákladov a čo s najvyšším komfortom. Tomu budú nápomocní aj finančný sprostredkovatelia ING Poisťovne, ktorí budú so spoločnosťou Conseq aj naďalej spolupracovať a budú poskytovať svojím klientom maximálny možný servis.

  „Táto transakcia je pre nás veľmi významná, nakoľko posilňuje našu pozíciu na slovenskom trhu, kde už teraz pôsobíme štvrtý rok. Zároveň veríme, že budeme schopní klientom, ktorí sa rozhodnú našu ponuku využiť, poskytnúť pri sprostredkovaní investícií kvalitné služby. Naše skúsenosti vyplývajú nielen vo všeobecnosti z nášho dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti v Českej republike, ale aj konkrétne z našej niekoľkoročnej spolupráce so skupinou ING, ktorej podielové fondy máme v ponuke už od roku 2009 a ktorá je našim významným obchodným partnerom“, komentoval pohľad na transakciu Richard Siuda, riaditeľ externého predaja spoločnosti Conseq.

  Doplňujúce informácie nájdete v priloženej tlačovej správe: