27. 1. 2014 - NWR – dlouho očekávaná zpráva

  V minulém týdnu představenstvo NWR oznámilo několik zpráv, které zahýbaly s cenou jejich akcií. Nejprve to byla zpráva o cenách kontraktů a následně o podrobné prověrce kapitálové struktury, resp. možnosti navýšit kapitál v NWR úpisem nových akcií.

   

  27. 1. 2014 - NWR – dlouho očekávaná zpráva

  Před jednoznačným soudem nad těmito zprávami je nutné si uvědomit důležitý fakt. Jsou skutečnosti, které sice ovlivňují cenu akcií NWR, ale NWR je rozhodně nemá pod kontrolou. Je to například světová cena koksovatelného uhlí. V tomto ohledu dojednané ceny koksovatelného uhlí odpovídají situaci na trhu a ceny energetického uhlí byly mírně pod očekáváním trhu. To nejsou ani pozitivní, ale ani překvapivé zprávy.

  Na druhé straně je sada cenotvorných záležitostí, které NWR a její management ve své kompetenci má – jako například snižování nákladů v nepříznivé ekonomické situaci. Z toho soudku je i informace o připravované analýze a případné revizi kapitálové struktury, včetně aktualizace odhadu zásob uhlí.

  Z pohledu akcionáře (jsem akcionářem NWR) jsou to naprosto korektní a nutné kroky, vyplývající z odpovědného přístupu managementu NWR. Přestože by se to mohlo zdát po silné politické propagandě v období nedávných voleb nepravděpodobné, NWR se nenachází v současné době v žádném defaultu a ani v akutním nedostatku hotovosti. Na druhou stranu výhled na trhu není pozitivní a management musí objektivně přistoupit k realizaci úsporných opatření i v této oblasti.

  Především musí:
  a) zapracovat na snížení dluhové služby
  b) posílit kapitál společnosti

  V současné době můžeme jen spekulovat, jaký mix parametrů bude mít zmíněná prověrka kapitálové struktury. S jakými parametry se management NWR obrátí na investory do dluhopisů NWR, resp. jaká bude emisní cena a objem nových akcií. NWR se snaží reagovat na stávající situaci na trhu a přijímá opatření, která považuje za adekvátní. Možná můžeme diskutovat o tom, zda k tomuto kroku nemělo dojít již před několika měsíci, nicméně představenstvo NWR se to rozhodlo učinit nyní. Je dobré si uvědomit, že společnost NWR je listována v Londýně a tudíž účty vůči regulátorovi se budou skládat na sofistikovaném trhu, kde je odpovědnost osob v představenstvech pod pečlivým dohledem. To vytváří poměrně dobrou motivaci pro členy představenstva NWR snažit se obtížnou situaci řešit a vyřešit. Důležitým prvkem celé zprávy byla deklarovaná ochota majoritního vlastníka BXR aktivně se účastnit na posílení kapitálu NWR.

  Trh s koksovatelným uhlím (hlavní komodita), ale i s termálním uhlím není prozatím místo velkých nadějí. Náznaky oživení ekonomiky jsou spíše skromné. Výsledek prověrky kapitálové struktury a případná akce na její vylepšení není otázkou následujících týdnů, ale spíše měsíců. Na další důležitý moment v tomto případu si tedy budeme muset počkat.

  Petr Kováč,
  Konzultant Conseq Investment Management, a. s.