26. 9. 2013 - Conseq ohlasuje významnú akvizíciu - Aegon penzijní společnost

  Spoločnosť Conseq Investment Management, a. s., sa rozhodla kúpiť od finančnej skupiny Aegon jej českú dôchodkovú spoločnosť. Približne 100 000 zmlúv existujúcich klientov Aegonu na doplnkovom dôchodkovom sporení bude po novom spravovať Conseq penzijní společnost, a. s., ktorá tak posilnila svoju pozíciu na trhu dôchodkového sporenia, do ktorého začiatkom roku 2013 vstúpila a v ktorom sa chce aj naďalej rozvíjať.

   

  26. 9. 2013 - Conseq ohlasuje významnú akvizíciu - Aegon penzijní společnost

  Preberaný fond je tzv. transformovaným fondom (skoršie dôchodkové pripoistenie), ktorý musí zo zákona pripísať v každom kalendárnom roku nezáporné zhodnotenie. Prevzatím musí táto podmienka zostať klientom zachovaná, nedôjde ani k žiadnym zmenám v dôchodkových plánoch a aj investičná stratégia fondu sa zásadným spôsobom nebude meniť.

  „Transformované fondy musia byť kvôli každoročnej garancii riadené veľmi konzervatívne, predovšetkým cez dlhopisy a peňažný trh. V tejto oblasti má Conseq dlhú históriu a naše fondy prekonávajú výkonnosť konkurencie,“ hovorí Richard Siuda, riaditeľ pradaja Conseq Investment Management. Ďalšou možnosťou pre existujúcich klientov je rýchly a jednoduchý prestup do nových dôchodkových fondov Conseq, ktoré podľa nových pravidiel umožňujú vyššie zhodnotenie. „Pre klientov máme pripravenú aj tohtoročnú novinku – program Zenit, ktorého podmienky umožňujú vyššie zhodnotenie aj pri konečnom zachovaní garancie vložených finančných prostriedkov,“ ďalej uvádza Richard Siuda.

  „Chceme sa dlhodobo venovať pravé dôchodkovému sporeniu, ktoré je v súčasnosti veľmi blízke dlhodobému investovaniu do podielových fondov. V tejto oblasti sme nazbierali množstvo skúseností, úspechov a našim klientom dlhodobo prinášame nadpriemerné zhodnotenie,“ komentuje transakciu Jan Vedral, predseda predstavenstva a hlavný investičný manažér spoločnosti Conseq Investment Management. „Práve skúseností z investovania chceme v doplnkovom dôchodkovom sporení využiť a našim súčasným i novým klientom nadpriemerne zhodnocovať ich dôchodkové úspory,“ dodáva Jan Vedral.

  Viac informácií viď priložená tlačová správa.