26. 6. 2013 - Politická krize s českými státními dluhopisy příliš nezamávala – na rozdíl od globálního vývoje

  Domácí politická krize prozatím domácí obligační trh ovlivnila pouze minimálně. Určitý prodejní zájem se v této souvislosti na trhu objevil hned po zveřejnění kauzy a soustředil se na dluhopisy středních a delších splatností, nic výrazného to však v kontextu standardní tržní volatility nebylo. Mnohem více je nyní domácí obligační trh ovlivňován vývojem na zahraničních trzích v souvislosti s indikovaným začátkem snižování nákupů dluhopisů ze strany Fedu (v rámci současné extrémně uvolněné měnové politiky, prostřednictvím které Fed pumpuje do ekonomiky nové peníze).

   

  26. 6. 2013 - Politická krize s českými státními dluhopisy příliš nezamávala – na rozdíl od globálního vývoje

  Pád vlády a vyhlášení předčasných voleb se nicméně může na trhu negativně projevit, a to zestrmením výnosové křivky, kdy by došlo k určitému vzestupu výnosů středně- a zejména dlouhodobých dluhopisů. Míra intenzity je však otázkou. Domnívám se, že s ohledem na fakt, že termín řádných parlamentních voleb je již poměrně blízko (květen 2014) a očekávaný vítěz – Sociální Demokracie – je v Evropě standardní potažmo většinový vládní proud, reakce zahraničních ale i domácích investorů by byla nejspíš do značné míry omezená.

  Pokračování vládní koalice či nějaké formy úřednické vlády by znamenalo stabilitu, resp. mělo s největší pravděpodobností nulový dopad na trh státních dluhopisů. Nyní se trh prezentuje poměrně utaženými (nízkými) kreditními maržemi díky realizované fiskální restrikci a s ní spojenému nižšímu objemu nově vydávaných dluhopisů a pozitivnímu vnímání fiskální pozice země. Na druhou stranu však v reakci na turbulentní vývoj na globálních trzích v poslední době výrazně narostla volatilita také na domácím obligačním trhu a likvidita trhu je díky tomu obecně snížená. Proto v případě, že by se někteří zahraniční investoři (byť jejich podíl na držbě českého vládního dluhu dosahuje v regionu podprůměrných cca 12%) rozhodli své pozice zredukovat, dopad na ceny českých obligací by mohl být krátkodobě výrazný.

  Déletrvající reakce na domácí politické nastavení v podobě růstu dluhopisových výnosů může tedy pravděpodobně přijít až s konkrétními změnami v hospodářské a fiskální oblasti a tím vyvolanými změnami v nastavení měnové politiky ČNB.

  Ondřej Matuška
  Portfoliomanažer
  Conseq Investment Management a.s.