2. 3. 2015 – Nulový manažerský poplatok v marci u fondu Active Invest Progressive

    Conseq Funds investiční společnost, a.s., oznamuje, že sadzba odplaty za obhospodarovanie a administráciu fondu Active Invest Progressive, otvorený podielový fond, podľa čl. 11.3 štatútu fondu pre mesiac marec 2015 činí 0,00%. Od apríla 2015 sa uplatni v súlade so štatútom fondu sadzba tejto odplaty vo výške 1,50%. Zníženie tejto odplaty pre mesiac marec 2015 sa nedotýka určenia prípadnej výkonnostnej odmeny podľa čl. 11.4 štatútu fondu.

    2. 3. 2015 – Nulový manažerský poplatok v marci u fondu Active Invest Progressive