19. 12. 2012 - Míra inflace už příliš klesat nebude, domácí dluhopisy to poznamená

  Překvapivě silné meziroční zpomalení míry inflace bylo ovlivněno tím, že v listopadu 2011, se kterým jsou ceny nyní porovnávány, došlo k výraznému cenovému růstu. Před rokem totiž obchodníci už v předstihu začali zvyšovat své ceny s výhledem na lednové zvýšení sazby daně z přidané hodnoty.

  19. 12. 2012 - Míra inflace už příliš klesat nebude, domácí dluhopisy to poznamená

  Letos si na to zatím kvůli slabé domácí poptávce a nejistotě, zda vůbec vyšší DPH projde parlamentem, netroufli. Významně přispělo také snižování cen mobilních operátorů, kteří lákali zákazníky na nižší ceny v rámci akčních slev, a zlevnění cen dovolených a benzinu. Ceny potravin naopak rostly.

  I nadále zůstává domácí ekonomika bez poptávkových tlaků na růst cen – spotřeba domácností zatím v letošním roce klesá (-2,4 % meziročně ve třetím čtvrtletí). Opatrnost domácností při utrácení je způsobena reálným poklesem mezd (-1,8 % meziročně ve třetím čtvrtletí), mírně rostoucí nezaměstnaností a celkovými obavami z dalšího vývoje.

  V příštím roce by podle našeho názoru spotřebitelská inflace neměla klesnout pod cíl České národní banky, kterým jsou 2 %. Zpočátku roku bude růst cen živen převážně administrativními opatřeními (daně, regulované ceny), později sílící poptávkou. Ekonomická aktivita by se totiž měla příští rok přehoupnout opět do plusu a dále akcelerovat v roce 2014. To bude mít pozitivní dopad na spotřebu domácností. Proinflačně by v neposlední řadě působily také případné devizové intervence, které ČNB nyní zmiňuje jako další měnově politický nástroj.

  Vyšší míra inflace a větší ekonomická aktivita v příštím roce budou tlačit na růst výnosů domácích státních dluhopisů, a to zejména těch s delší splatností. To bude mít negativní dopad na jejich ceny.


  David Kufa,
  Investiční Manager
  Conseq Investment Management, a. s.