18. 1. 2019 - Korporátní dluhopisy – zodpovědně vybírejte emitenty

  Státní dluhopisy tzv. bezpečných zemí jsou vhodným přístavem, kam se konzervativní investoři mohou skrýt před chapadly finančních krizí. Za toto bezpečí však posledních pár let platí velmi nízkým, v některých případech dokonce záporným výnosem.

   

  18. 1. 2019 - Korporátní dluhopisy – zodpovědně vybírejte emitenty

  Začíná se sice blýskat na lepší časy, když v USA i u nás přišla konečně perioda zvyšování úrokových sazeb, nicméně ty se stále nacházejí na velmi nízkých úrovních a od státních obligací tak ani v budoucnu příliš velké zázraky čekat nelze.

  Pro investory tedy mohou být zajímavější právě firemní dluhopisy, u kterých je však při jejich výběru potřeba posuzovat nejen velmi často atraktivní výnos a splatnost, ale i řadu dalších mnohem důležitějších parametrů. Vzhledem k tomu, že dluhopisy může vydávat prakticky každý, nikoliv jen akciová společnost, je potřeba při jejich výběru postupovat pečlivě.

   

  Na co zejména by si tedy investor měl dát při výběru emitenta firemních dluhopisů pozor?

  • Účel, za kterým společnost dluhopisy vydává, zda je projekt reálný a souvisí s předmětem podnikání společnosti. Jaká je konstrukce výnosu a rizika dané obligace, případně její vztah k ostatním složkám kapitálu emitenta. Obecně platí, že dluhopis je bezpečnější než akcie. Na trhu se však nyní často objevuje nešvar v podobě tzv. podřízených dluhopisů, kdy má investor pouze omezený ziskový potenciál a přitom nese riziko stoprocentní ztráty při nezdaru investičního záměru emitenta. Zjednodušeně řečeno, výnos jako dluhopis, riziko jako akcie. Často to nemusí být na škodu, pokud výnos dostatečně kompenzuje riziko potenciální ztráty. Každý zájemce by si měl uvědomit, jak se daná struktura chová při různých scénářích vývoje hospodaření emitenta.
  • Současné a předpokládané hospodaření emitenta. Zejména v situaci, kdy pravděpodobnost splacení významně souvisí s mírou prosperity emitenta, je při výběru dluhopisu důležité zvážit finanční fundamenty společnosti včetně výdělků, provozních marží a peněžních toků. Společně tyto faktory mohou vykreslit přiměřený obraz o současném finančním zdraví společnosti a o tom, jak zisková bude pravděpodobně v blízké a dlouhodobé perspektivě.
  • Historie společnosti a její délka působnosti na trhu. Společnost s dlouholetou historií a stabilní strukturou akcionářů bude u investorů vzbuzovat vyšší důvěryhodnost než společnost s nejasnou vizí a nestabilní manažerskou strukturou.
  • Zadluženost emitenta měřena prostřednictvím ukazatele vlastní kapitál/aktiva, který nám tak říká, jaká část podnikových aktiv je financována kapitálem akcionářů. Tento ukazatel je jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti pro hodnocení finanční situace podniku a je rovněž důležitý pro věřitele.
  • Zajištění dluhopisu. Některé dluhopisy mohou být zajištěny zástavním právem emitenta konkrétního aktiva, což je vlastně forma zajištění úvěru. V případě selhání emitenta pak dojde k jeho převedení na majitele dluhopisů. Zajištěné dluhopisy mohou být však také zajištěny příjmovým tokem pocházejícím z projektu, který byl použit k financování emisí dluhopisů.

  Nejedná se však zcela o kompletní výčet kritérií, kterými by se měl zájemce o konkrétní dluhopisovou investici zajímat. Uspokojivé odpovědi na výše uvedená témata jsou nutnou, nikoli postačující podmínkou úspěšnosti takové investice.

  Firemní dluhopisy mohou představovat vhodný doplněk Vašeho portfolia. Je však velmi riskantní se domnívat, že vše s názvem dluhopis je apriori bezpečná investice. Expozice by vůči jednomu emitentovi v závislosti na objemu investovaných prostředků neměla překročit 5 % Vašeho portfolia.

   

  Tereza Honzáková,
  Relationship Manager, Conseq Investment Management