12. 9. 2013 - Polská reforma penzijního systému

  Polská vláda v uplynulých dnech zveřejnila detaily již delší dobu připravované reformy druhého pilíře tamního penzijního systému (povinné spoření v soukromých penzijních fondech). Jednou ze stěžejních změn je vyvedení aktiv ve výši průměrného podílu penzijních fondů ve státních dluhopisech zpět do průběžného pilíře, kde budou tyto dluhopisy zrušeny (tzn. snížen státní dluh). Zároveň penzijní fondy již nebudou mít možnost investovat do státních dluhopisů, pouze do akcií a obligací firemních či municipálních.

  12. 9. 2013 - Polská reforma penzijního systému

  Implikace pro trh polských státních dluhopisů a jeho další vyhlídky jsou komplexnějšího charakteru. Na jedné straně díky této změně z trhu zmizí zhruba 20% kapitalizace a spolu s ní také jedna ze tří hlavních domácích skupin investorů (vedle bank a podílových fondů), což povede ke snížení v současnosti vysoké (a v regionu vyčnívající) tržní likvidity. Zároveň skokově vzroste podíl zahraničních investorů ze současných cca 35 na 45%, což do určité míry zvýší volatilitu (kolísavost) lokálního trhu, zejména v časech turbulencí na světových finančních trzích. Na druhé straně však tato změna povede k okamžitému poklesu vládního zadlužení, přičemž poměr veřejného dluhu k HDP by se měl snížit o cca 8 procentních bodů ze současných cca 55%. To představuje zlepšení kreditních parametrů a mělo by působit ve směru nižší kreditní prémie/nižších požadovaných výnosů do splatnosti (tzn. vyšších cen dluhopisů). Navíc, v krátkodobém pohledu jsou navržené změny příznivé z pohledu vývoje deficitu státního rozpočtu. Zavádí totiž možnost účastníka převést zpět do průběžného pilíře budoucí státní příspěvky. Jelikož tato možnost bude nastavena jako defaultní, odhaduje se, že výrazná většina sumy, jež nyní stát převádí penzijním fondům, zůstane od příštího roku v rozpočtu. To by mohlo pomoci k nižšímu schodku, a tudíž nižší potřebě vydávat nové státní dluhopisy.

  Jakkoliv je polská penzijní „antireforma“ nešťastná z dlouhodobého pohledu udržitelnosti fiskálního vývoje, neboť zvyšuje budoucí nekryté důchodové závazky v prostředí negativního demografického trendu, z pohledu tržních vyhlídek v horizontu následujících měsíců či několika málo let vnímáme její dopad jako zhruba neutrální, respektive mírně negativní v obdobích zvýšené turbulence na globálních trzích. V tomto světle, i s ohledem na poslední vývoj na polském obligačním trhu (pokles cen dluhopisů delších splatností pod vlivem růstu globálních požadovaných výnosů), neplánujeme v reakci na tyto skutečnosti nějakou výraznější změnu v zastoupení či struktuře polských dluhopisů v portfoliu Fondu dluhopisů nové Evropy. Náš další náhled se bude nadále odvíjet primárně od očekávaných vyhlídek v souvislosti s ekonomickým a fiskálním vývojem v Polsku a očekávání dalšího posunu výnosových křivek na hlavních světových trzích.

  Ondřej Matuška
  Portfoliomanažer
  Conseq Investment Management a.s.