11. 12. 2013 - Adventní rozpoložení nad českou ekonomikou

  Advent je čas rozjímání, dobou úvah o tom, co se v minulosti zadařilo, obdobím sebereflexe i odhodlání k předsevzetím do následného budoucna. Nutno říci, že česká ekonomika za posledních téměř pětadvacet let zažívala mnoho lepších adventů než ten roku 2013. A pozorovatele v tom utvrdila i data zveřejněná v průběhu první prosincové dekády. Nejsilnějším argumentem pro nevalný stav naší ekonomiky je interpretace údajů o vývoji HDP.

   

  11. 12. 2013 - Adventní rozpoložení nad českou ekonomikou

  Stačí snad jen postřeh toho, že jedinou složkou poptávky po HDP ve třetím čtvrtletí, která vykázala kladný příspěvek, je veřejný sektor. Čímž je řečeno, že ani dlouhodobá spása a záchranář české ekonomiky – přínos čistého exportu – letos po dlouhé době neprokázal svoji obvyklou sílu.
  Na prahu konce roku však přesto platí, že česká ekonomika zůstává ekonomikou dvoukolejnou. Momentální kondice exportně orientovaného průmyslu a její blízké vyhlídky k tomu, zůstávají nadějné, slibné a akcelerující.

  Naopak vnitřní poptávka, s výjimkou té, jež je iniciována veřejným sektorem, zůstává na prahu konce roku slabá. Snad jen míra poklesu investic vzbuzuje adventní naději o větší hojnosti v příštím roce, danou signálem několika významných investorů o vstupu na českou půdu (byť lokální veřejné mínění řadu jiných začíná spolehlivě odrazovat).

  Adventní ekonomické rozjímání v poněkud ponurém duchu bylo rozvířeno diskusí o smyslu devizové intervence ČNB. I po měsíci jsem přesvědčen o jejím raciu, neboť v nynější kondici si naše ekonomika silnější kurs nejen nezaslouží, ale ani nemůže dovolit. A prostředí oslabeného kursu lze využít nejen k podpoře exportu, ale především k nahrazení některých nynějších importů aktivitami domácí provenience, jež budou mít schopnost vytvořit nová pracovní místa a zvýšit zaměstnanost. Ta by měla být hlavním a udržitelným zdrojem koupěschopné poptávky a oživené spotřeby, tedy v důsledku i celé ekonomiky.

  Petr Zahradník,
  hlavní ekonom Conseq Investment Management a člen NERV