11. 1. 2019 - Oznámenie o premene obhospodarovaných fondov

  Predstavenstvo spoločnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Spoločnosť“) schválilo dňa 11. 1. 2019 zámer premeny obhospodarovaných fondov:

  11. 1. 2019 - Oznámenie o premene obhospodarovaných fondov

   

   

  • Active Invest Progressive, otvorený podielový fond a
  • Conseq Polských dluhopisů, otvorený podielový fond


  na dva samostatné podfondy novo založenej akciovej spoločnosti s premenlivým základným kapitálom („SICAV“). Spoločnosť sa zaviazala upísať zakladateľské akcie tohto SICAV, a to vo výške podielu na základnom kapitály, ktorá bude zodpovedať zapisovanému základnému kapitálu SICAV. Dôvodom pre toto rozhodnutie je skutočnosť, že Spoločnosť distribuuje tieto fondy prevažne v Poľsku, kde je z daňového pohľadu pre investorov výhodnejšie držať akcie podfondu SICAV než podielové listy fondu. Podrobnosti budú súčasťou projektu premeny, ktorý Spoločnosť vypracuje a po udelení povolenia k premene ho uverejní na svojich webových stránkach www.conseq.cz a www.conseq.sk