Conseq

Formuláre

Vzory zmlúv

Vzory zmlúv, aktuálne verzie obchodných podmienok a aktuálne verzie sazdobníkov na stiahnutie vo formáte pdf.

Ďalšie formuláre, dotazníky

Formulárna zmenu údajov o klientovi, vzorový formular "Plná moc" pre splnomocnenie ďalšej osoby k nakladaniu s podielovými listami,  investičný dotazník a ďalšie.