Conseq

Formuláre

Vzory zmlúv a aktuálne verzie obchodných podmienok

Vzory zmlúv, aktuálne verzie obchodných podmienok a aktuálne verzie sazdobníkov na stiahnutie vo formáte pdf.

Investičný a AML dotazníky

Investičný dotazník primeranosti

Formuláre na výber a nákup peňažných prostriedkov, oznámenie o zmene údajov, plná moc a dalšie

Formuláre na výber a nákup peňažných prostriedkov (predaj alebo nákup fondov), modifikácia trvalého pokynu, formulár na zmenu údajov o klientovi, vzorový formular "Plná moc" pre splnomocnenie ďalšej osoby k nakladaniu s podielovými listami a ďalšie.

Aktuálne znenie obchodných podmienok (platné od 15.3.2018)

Aktuálne znenie obchodných podmienok jednotlivých verzií produktov platných od 15.3.2018 v závislosti na dobe a type uzatvorenej zmluvy: