BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond (USD)

 

Basic information

 • Price per share
 • (1/15/2021) 116.5800 USD
 • Year max
 • (1/8/2021) 116.6900 USD
 • Year min
 • (3/24/2020) 109.6100 USD
 • Invest company
 • BNP Paribas
 • Inception date
 • 2/14/2020
 • Registration country
 • Luxembourg
 • Total assets
 • 136,169,168.86 USD

Investment policy

 • Asset class
 • Alternatives
 • Regional focus
 • Developed and Emerging Markets
  Global
 • Theme
 • Convertibles
 • Dividend policy
 • Accumulation
 • Currency
 • USD

Information about fees and costs

 • Fee category
 • Conservative
 • Ongoing charges

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • Management fee (part of Ongoing charges)
 • 0.90 %

Target markets

 • Investment period
 • Min. 3 years
 • Investment preferences
 • Growth
 • Ability to accept the loss
 • Yes
 • Risk profile

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Risk Profile 2
 • Client category
 • Retail
  Professional
  Eligible Counterparty
 • Knowledge and experience
 • Basic
  Informed
  Advanced

Cumulative performance (%)

 • 1 week
 • -0.09 %
 • 1 month
 • 0.61 %
 • 3 months
 • 1.72 %
 • 6 months
 • 2.99 %
 • Year to date
 • 0.23 %
 • 1 year
 • 4.62 %
 • 2 years
 • 8.18 %
 • 3 years
 • 9.53 %
 • 5 years
 • 10 years
 • Since inception (2/14/2020)
 • 4.35 %

Average performance (% p.a.)

 • 2 years
 • 4.01 %
 • 3 years
 • 3.08 %
 • 5 years
 • 10 years
 • Since inception (2/14/2020)
 • 4.73 %

Documents

Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.