Schroder ISF Global Target Return (USD)

 

Basic information

 • Price per share
 • (1/18/2021) 125.0597 USD
 • Year max
 • (1/14/2021) 125.2678 USD
 • Year min
 • (3/23/2020) 99.9480 USD
 • Invest company
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Inception date
 • 12/7/2016
 • Registration country
 • Total assets
 • 6,378,210.31 USD

Investment policy

 • Asset class
 • Alternatives
 • Regional focus
 • Developed and Emerging Markets
  Global
 • Theme
 • Multi-strategy
 • Dividend policy
 • Accumulation
 • Currency
 • USD

Information about fees and costs

 • Fee category
 • Medium-risk
 • Ongoing charges

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1.57 %
 • Management fee (part of Ongoing charges)
 • 1.25 %

Target markets

 • Investment period
 • Min. 3 years
 • Investment preferences
 • Growth
 • Ability to accept the loss
 • Yes
 • Risk profile

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Risk Profile 4
 • Client category
 • Retail
  Professional
  Eligible Counterparty
 • Knowledge and experience
 • Basic
  Informed
  Advanced

Cumulative performance (%)

 • 1 week
 • 0.03 %
 • 1 month
 • 1.56 %
 • 3 months
 • 6.05 %
 • 6 months
 • 9.02 %
 • Year to date
 • 1.20 %
 • 1 year
 • 10.22 %
 • 2 years
 • 18.82 %
 • 3 years
 • 5 years
 • 10 years
 • Since inception (12/7/2016)

Average performance (% p.a.)

 • 2 years
 • 9.00 %
 • 3 years
 • 5 years
 • 10 years
 • Since inception (12/7/2016)
Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.