FF - European Growth Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.4.2020) 10,4900 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 15,0300 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 9,3470 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 2.5.2007
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 153 737 872,00 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,89 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,10 %
 • 1 mesiac
 • -20,29 %
 • 3 mesiaca
 • -27,71 %
 • 6 mesiacov
 • -17,98 %
 • Od začiatku roku
 • -27,25 %
 • 1 rok
 • -22,81 %
 • 2 roky
 • -13,80 %
 • 3 roky
 • -16,61 %
 • 5 rokov
 • -14,78 %
 • 10 rokov
 • 38,68 %
 • Od založenia
 • 4,90 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -7,16 %
 • 3 roky
 • -5,88 %
 • 5 rokov
 • -3,15 %
 • 10 rokov
 • 3,32 %
 • Od založenia
 • 0,37 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.