BGF World Gold (EUR)

 

Basic information

 • Price per share
 • (4/9/2021) 34.4500 EUR
 • Year max
 • (8/5/2020) 44.8900 EUR
 • Year min
 • (4/9/2020) 29.5900 EUR
 • Invest company
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Inception date
 • 4/5/2001
 • Registration country
 • Luxembourg
 • Total assets
 • 5,509,865,478.23 EUR

Investment policy

 • Asset class
 • Equity
 • Regional focus
 • Developed and Emerging Markets
  Global
 • Theme
 • Precious Metals
 • Dividend policy
 • Accumulation
 • Currency
 • EUR

Information about fees and costs

 • Fee category

  The fee categories Dynamic, Medium-risk, Conservative and Short-term are specified in the List of Fees. Investment instruments included in the Compensation Fee category have no entry fee, but there are higher ongoing costs.

 • Dynamic
 • Ongoing charges

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2.07 %
 • Management fee (part of Ongoing charges)
 • 1.75 %

Target markets

 • Investment period
 • Min. 5 years
 • Investment preferences
 • Growth
 • Ability to accept the loss
 • Yes
 • Risk profile

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Risk Profile 7
 • Client category
 • Retail
  Professional
  Eligible Counterparty
 • Knowledge and experience
 • Basic
  Informed
  Advanced
 • Negative target market
 • No Loss Guarantee

Cumulative performance (%)

 • 1 week
 • 3.17 %
 • 1 month
 • 5.61 %
 • 3 months
 • -4.23 %
 • 6 months
 • -13.55 %
 • Year to date
 • -2.05 %
 • 1 year
 • 16.42 %
 • 2 years
 • 42.89 %
 • 3 years
 • 58.03 %
 • 5 years
 • 40.33 %
 • 10 years
 • -27.34 %
 • Since inception (4/5/2001)

Average performance (% p.a.)

 • 2 years
 • 19.54 %
 • 3 years
 • 16.48 %
 • 5 years
 • 7.01 %
 • 10 years
 • -3.14 %
 • Since inception (4/5/2001)
Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.