Prehľad fondov

Názov fondu / ISIN

Počet nájdených položiek: 468

Názov
ISIN
Investičná spoločnosť
Trieda aktív
Mena
Regionálne zameranie
Poplatky za správu
Rizikový profil
Cena za kus
Dátum platnosti ceny
1M (%)
3M (%)
6M (%)
1R (%)
3Y (%)
5L (%)
10L (%)
BGF Euro Bond (EUR)
LU0050372472
BlackRock (Luxembourg) S.A. Dlhopisy EUR Vyspelé trhy 0,98 % Rizikový profil 3 29,4600 3.4.2020 -4,54 % -3,16 % -4,72 % 0,86 % 4,43 % 4,17 % 43,01 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (EUR)
DE000A0F5G98
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS) Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,20 % Rizikový profil 4 98,8400 2.4.2020 -5,78 % -12,22 % -10,71 % -7,64 % -8,37 % -15,69 %
Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR)
CZ0008044732
Conseq Funds SICAV, a.s. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,60 % Rizikový profil 5 0,0826 1.4.2020 -18,22 % -25,52 % -21,33 % -21,78 % -21,63 % -19,81 %
Conseq realitní (EUR)
CZ0008475654
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Nehnuteľnosti EUR Stredoeurópsky región 1,61 % Rizikový profil 2 0,1075 29.2.2020 -0,28 % 0,37 % 4,07 % 7,50 %
FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)
LU0370787193
Fidelity Funds Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,05 % Rizikový profil 3 31,5100 3.4.2020 -5,57 % -5,06 % -5,00 % -1,35 % 1,42 % 3,01 % 39,80 %
FF - European Growth Fund (EUR)
LU0296857971
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé trhy 1,89 % Rizikový profil 5 10,4900 3.4.2020 -20,29 % -27,71 % -17,98 % -22,81 % -16,61 % -14,78 % 38,68 %
FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund (EUR)
LU1025014629
Fidelity Funds Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,96 % Rizikový profil 5 12,5100 3.4.2020 -18,07 % -24,73 % -17,53 % -18,29 % -11,09 % -6,36 %
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)
LU0605515377
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,89 % Rizikový profil 5 18,0800 3.4.2020 -13,24 % -17,56 % -12,02 % -9,15 % 0,78 % 10,04 %
Templeton Global Bond Fund (EUR)
LU0152980495
Franklin Templeton Investments Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,40 % Rizikový profil 5 26,3500 2.4.2020 -1,09 % -1,83 % -2,73 % -3,55 % -5,89 % -2,12 % 49,55 %
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
LU0114760746
Franklin Templeton Investments Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,83 % Rizikový profil 6 14,3500 2.4.2020 -13,03 % -20,72 % -13,66 % -16,62 % -19,70 % -16,28 % 56,66 %
Allianz Capital Plus (EUR)
LU1254136416
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé trhy 1,21 % Rizikový profil 4 99,9600 3.4.2020 -7,50 % -7,97 % -4,98 % -3,66 % 11,63 %
Allianz Europe Equity Growth Select (EUR)
LU0920839346
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,86 % Rizikový profil 6 137,9000 3.4.2020 -18,02 % -20,63 % -9,68 % -10,53 % -6,73 % -3,19 %
Allianz European Equity Dividend (EUR)
LU0414045822
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,85 % Rizikový profil 5 203,9500 3.4.2020 -22,21 % -29,44 % -23,41 % -27,12 % -23,99 % -23,65 % 34,23 %
Allianz European Equity Dividend dis hedged (CZK)
LU1269085392
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie CZK Vyspelé trhy 1,84 % Rizikový profil 5 2312,7000 3.4.2020 -23,22 % -30,16 % -26,09 % -28,99 % -30,25 %
Allianz RCM Europe Equity Growth (EUR)
LU0256839274
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,86 % Rizikový profil 6 234,9900 3.4.2020 -18,80 % -22,06 % -9,72 % -11,96 % -5,92 % -0,16 %
Allianz RCM China AT (USD)
LU0348827113
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Rozvíjajúce sa trhy 2,32 % Rizikový profil 6 11,1700 3.4.2020 -10,35 % -12,73 % -0,27 % -11,00 % 7,61 % 2,10 %
Allianz Thematica AT (EUR)
LU1981791327
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,09 % Rizikový profil 6 93,8800 3.4.2020 -15,23 % -12,69 % -5,37 %
Allianz Thematica AT (USD)
LU1917777945
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,08 % Rizikový profil 5 97,6400 3.4.2020 -17,72 % -15,21 % -6,04 %
Allianz Thematica AT hedged (CZK)
LU2052517310
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie CZK Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 0,00 % Rizikový profil 5 2788,8999 3.4.2020 -18,73 % -16,26 % -7,77 %
Allianz Thematica dis (EUR)
LU1479563717
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,11 % Rizikový profil 6 125,5200 3.4.2020 -15,28 % -12,58 % -5,41 %