Generali Invest

Zloženie Generali Invest

Strategia obchodovánia Zloženie Kód Investičného nástroja (ISIN) Váha
 Generali konzervatívna stratégia  Generali Premium Conservative Fund  IE00B4361325  30 %
 Generali Corporate Bonds Fund  IE00B4362Q21  70 %
 Generali vyvážená stratégia  Generali Corporate Bonds Fund  IE00B4362Q21  30 %
 Generali Premium Balanced Fund  IE00BGLNMD67  40 %
 Generali Global Equity Fund  IE00B447QW86  30 %
 Generali dynamická stratégia  Generali Corporate Bonds Fund  IE00B4362Q21  10 %
 Generali Premium Dynamic Fund  IE00BYZDV532  40 %
 Generali Global Equity Fund  IE00B447QW86  30 %
 Generali New Economies Fund  IE00B447TW91  10 %
 Generali Oil and Energy Industry Fund  IE00B43PTF76  10 %

Jednorázové vklady - štandardné sadzby

Investičné nástroje  Hrubá čiastka jednorazového pokynu alebo trvalého pokynu s nepredplateným vstupným poplatkom
 do 14 999 EUR   15 000 až 39 999 EUR  40 000 EUR a viac 
 Generali dynamická stratégia  5,00 %  4,10 %  3,10 %
 Generali vyvážená stratégia  4,00 %  3,35 %  2,55 %
 Generali konzervatívna stratégia  2,50 %  2,05 %  1,55 %

Pravidelné vklady - predplatené zvýhodnené sadzby

Plánovaná cieľová doba
(počet rokov)
 Mesačný vklad
 do 199 EUR   200 až 599 EUR  600 EUR a viac 
 Generali dynamická stratégia
 2 až 9 rokov  4,60 %  4,35 %  4,10 %
 10 až 19 rokov  4,10 %  3,85 %  3,60 %
 20 a viac rokov  3,60 %  3,35 %  3,10 %
 Generali vyvážená stratégia
 2 až 9 rokov  3,70 %  3,50 %  3,30 %
 10 až 19 rokov  3,30 %  3,10 %  2,90 %
 20 a viac rokov  2,90 %  2,65 %  2,45 %
 Generali konzervatívna stratégia
 2 až 9 rokov  2,30 %  2,20 %  2,05 %
 10 až 19 rokov  2,05 %  1,95 %  1,80 %
 20 a viac rokov  1,80 %  1,70 %  1,55 %

Predplatený vstupný poplatok je nevratný. Nevyužitie Cieľovej čiastky (predčasným ukončením zmluvy či neuhradením zjednaných vkladov) môže mať za následok, že variant predplateného poplatku môže byť vzhľadom ku skutočne uhradeným vkladom relatívne nákladnejší.

Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.