Templeton Latin America Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.12.2020) 59,0200 USD
 • Ročné maximum
 • (2.1.2020) 72,7700 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 34,8000 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 14.5.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Latinská Amerika
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,28 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,40 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 4,87 %
 • 1 mesiac
 • 26,65 %
 • 3 mesiaca
 • 15,66 %
 • 6 mesiacov
 • 17,13 %
 • Od začiatku roku
 • -16,54 %
 • 1 rok
 • -8,82 %
 • 2 roky
 • 0,25 %
 • 3 roky
 • -3,92 %
 • 5 rokov
 • 35,12 %
 • 10 rokov
 • -38,82 %
 • Od založenia (14.5.2001)
 • 318,58 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,12 %
 • 3 roky
 • -1,32 %
 • 5 rokov
 • 6,20 %
 • 10 rokov
 • -4,79 %
 • Od založenia (14.5.2001)
 • 7,59 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.