Templeton Global Balanced Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.10.2020) 25,2300 EUR
 • Ročné maximum
 • (14.2.2020) 28,9100 EUR
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 21,4000 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 13.12.2004
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Balancované
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Stredne rizikové
 • Poplatky za správu
 • 1,65 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,71 %
 • 1 mesiac
 • 1,65 %
 • 3 mesiaca
 • 0,44 %
 • 6 mesiacov
 • 4,04 %
 • Od začiatku roku
 • -10,63 %
 • 1 rok
 • -6,76 %
 • 2 roky
 • -0,86 %
 • 3 roky
 • -3,18 %
 • 5 rokov
 • 2,81 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (13.12.2004)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -0,43 %
 • 3 roky
 • -1,07 %
 • 5 rokov
 • 0,56 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (13.12.2004)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.