Templeton European Opportunities Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.10.2020) 11,1700 EUR
 • Ročné maximum
 • (2.1.2020) 16,4500 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 9,8700 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 29.12.2000
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,84 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -5,50 %
 • 1 mesiac
 • -4,04 %
 • 3 mesiaca
 • -3,29 %
 • 6 mesiacov
 • -6,06 %
 • Od začiatku roku
 • -31,22 %
 • 1 rok
 • -25,78 %
 • 2 roky
 • -24,78 %
 • 3 roky
 • -33,51 %
 • 5 rokov
 • -26,90 %
 • 10 rokov
 • 19,98 %
 • Od založenia (29.12.2000)
 • 11,70 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -13,27 %
 • 3 roky
 • -12,72 %
 • 5 rokov
 • -6,07 %
 • 10 rokov
 • 1,84 %
 • Od založenia (29.12.2000)
 • 0,56 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.